Javni poziv na dostavu ponuda - Uređenje parka na Cvjetnom trgu u Staroj Gradiški

Sukladno uvjetima Natječaja za provedbu  Podmjere 19.2 „Provedba operacija unutar CLLD strategije“, tip operacije 7.4.1 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. dostava ponuda za izvođenje radova uređenja parka na Cvjetnom trgu u Staroj Gradiški vrši se putem aplikacije javnog portala ponuda kroz sustav AGRONET (ID poziva : 22272) - link 

Odluka o odabiru