POPIS STANOVNIŠTVA 2021 - samopopisivanje 13.9 - 26.9.2021.godine

Popis stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine najopsežnije je i najsloženije statističko istraživanje. Cilj je Popisa utvrditi podatke o broju i prostornom rasporedu stanovništva, njegovim osnovnim demografskim, obrazovnim, migracijskim, ekonomskim i drugim obilježjima te o obilježjima kućanstava i stanova. Rezultati Popisa služe, osim za analizu stanja utvrđenoga Popisom, i za analizu promjena u odnosu na prethodne popise te za prognoze budućih kretanja odgovarajuće pojave. Popis se provodi prema stanju na dan 31. kolovoza 2021. u 24 sata, što se smatra referentnim trenutkom Popisa. 

Popis 2021. provodi se u dvije faze:

  • – od 13. do 26. rujna 2021. samostalnim popisivanjem stanovništva u elektroničkom sustavu e-Građani
  • – od 27. rujna 2021. do 17. listopada 2021. popisivači popisuju sve popisne jedinice koje se nisu samostalno popisale osobnim intervjuom sa stanovništvom s pomoću elektroničkih uređaja te kontroliraju podatke prikupljene u prvoj fazi provedbe Popisa 2021. 

U procesu samopopisivanja građani imaju mogućnost digitalnim putem ispuniti upitnike o svom stanu i kućanstvu te o svim članovima kućanstva.

Za svako kućanstvo jedna referentna osoba daje sve podatke, odnosno od Vas se kao e-ispitanika očekuje popunjavanje upitnika identifikacijskim podacima te podacima o stanu i kućanstvu i za sve članove kućanstva. Naknadne izmjene i popisivanje dodatnih članova kućanstva nakon što je popisnica predana i zaključana nisu moguće u fazi CAWI.

Popisni upitnik CAWI sastoji se od sljedećih dijelova:

  • identifikacijski podaci
  • podaci o kućanstvu
  • podaci o stanu
  • podaci o osobama.

Uspješno popunjen popisni upitnik CAWI za kućanstvo sadržava ispravno unesene identifikacijske podatke, podatke o kućanstvu, stanu i podatke za minimalno jednu osobu (odnosi se na osobu koja ispunjava upitnik u slučaju da je ta osoba jedini član kućanstva).

Sadržaj u popisnici CAWI e-ispitanik može mijenjati sve dok je ne zaključa i pošalje.

Kako pristupiti samopopisivanju?

Na mrežnoj stranici https://Popis2021.hr kliknite na poveznicu samopopisivanje koja će Vas preusmjeriti na sustav e-Građani.

Elektronička usluga NIAS-a (Nacionalnoga identifikacijskoga i autentifikacijskog sustava) zatražit će Vašu autentifikaciju i pristup osobnim podacima.

Kada kliknete na ikonu ''Pristajem'', izaberite vjerodajnicu, registrirajte se, pročitajte uvjete upotrebe, potvrdite da ste punoljetni i počnite sa samopopisivanjem.

Što nakon samostalnog popisivanja?

Nakon uspješnog zaključavanja i slanja popisnice e-ispitanik prijavom u sustav za samopopisivanje može vidjeti samo jedinstvenu šifru generiranu u trenutku predaje popisnice koja služi kao dokaz o uspješnoj predaji popisnice i koju će e-ispitanik dati popisivaču pri terenskom popisivanju.

Tajnost podataka

Prema Zakonu o Popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine (NN, br. 25/20. i 34/21.) i Zakonu o službenoj statistici (NN, br. 25/20.), svi podaci prikupljeni Popisom 2021. tajni su i upotrebljavat će se isključivo za statističke svrhe.