Poziv za 2. sjednicu Općinskog vijeća Općine Stara Gradiška

Na temelju članka 13. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Stara Gradiška, predsjednik Općinskog vijeća Općine Stara Gradiška saziva

2. sjednicu Općinskog vijeća Općine Stara Gradiška za dan 23. lipnja 2021. godine (srijeda), u 19:00 sati u velikoj sali u prizemlju zgrade Općine.

Poziv za 2. sjednicu 

Dnevni red: 

- Usvajanje Zapisnika sa 1. (konstituirajuće) sjednice Općinskog vijeća

- Aktualni sat

1. Izbor komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost

2. Imenovanje Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda

3. Imenovanje Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja Općine Stara Gradiška

4. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna za 2021. godinu i projekcije proračuna za 2022. i 2023. godinu

5. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2021. godini

6. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture u 2021. godini

7. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa korištenja sredstava šumskog doprinosa u 2021. godini

8. Prijedlog izmjene Plana utroška sredstava od prodaje obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu na području općine Stara Gradiška u 2021. godini

9. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i privremenog zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2021. godini

10. Prijedlog izmjena Programa korištenja sredstava za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru u 2021. godini

11. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o zakupu poslovnog prostora