Poziv za 1. (konstituirajuću) sjednicu Općinskog vijeća Općine Stara Gradiška

Na temelju članka 87. stavak 1. Zakona o lokalnim izborima (NN 144/12, 121/16, 42/20, 144/20, 37/21) pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stara Gradiška saziva:

 prvu (konstituirajuću) sjednicu Općinskog vijeća Općine Stara Gradiška

za dan 04. lipanj 2021. godine (petak) u 15:30 sati u Vijećnici Općine Stara Gradiška, Trg hrvatskih branitelja 1

Poziv za 1. sjednicu 

Dnevni red: 

- Utvrđivanje kvoruma 

1. Izbor Mandatne komisije

2. Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata članova Općinskog vijeća Općine Stara Gradiška

- Utvrđivanje člana predstavničkog tijela koji će predsjedavati sjednicom do izbora predsjednika

- Svečana prisega članova Općinskog vijeća

3. Izbor predsjednika i članova Komisije za izbor i imenovanja

4. Izbor predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Stara Gradiška