Larvicidno tretiranje komaraca na području Općine Stara Gradiška

Dana 05. svibnja 2021. tvrtka Eco Energy d.o.o. iz Slavonskog Broda izvršiti će larvicidno tretiranje komaraca na području Općine Stara Gradiška.

Larvicidno tretiranje se vrši  na način bacanja granula insekticida u zaostale vodene površine  te se time sprečava razvijanje komaraca  uništavanjem larvi .

Ovakva vrsta tretmana puno je dugotrajnija i efikasnija nego  adulticidni tretman ( zamagljivanje ).  Budući da područje naše Općine obiluje površinama sa zaostalom vodom te se većina naselja nalazi u blizini šume gdje se ne vrši tretiranje nije moguće 

izvršiti tretman svih vodenih površina  .  

Tretman će se vršiti preparatom Dimiilin