Poziv za 24. sjednicu Općinskog vijeća Općine Stara Gradiška

Na temelju članka 13. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Stara Gradiška, Predsjednik Općinskog vijeća saziva 24. sjednicu Općinskog vijeća Općine Stara Gradiška za dan 08. prosinca 2020. godine (utorak) s početkom u 18:00 sati u prostorijama Općine Stara Gradiška.

Poziv za 24. sjednicu

Zapisnik sa 23. sjednice Općinskog vijeća

1.   a) Prijedlog Proračuna Općine Stara Gradiška za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu

    b) Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Stara Gradiška  za 2021. godinu

2.   Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2021. godini

3.   Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture u 2021. godini

4.   Prijedlog Programa socijalne skrbi u 2021. godini

5.   Prijedlog Programa korištenja sredstava šumskog doprinosa u 2021. godini 

6.   Prijedlog Programa korištenja sredstava naknade za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada u 2021. godini

7.   Prijedlog Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i privremenog zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2021. godini

8.   Prijedlog Plana utroška sredstava od prodaje kuća i stanova u državnom vlasništvu na području općine Stara Gradiška u 2021. godini

9.   Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Stara Gradiška za redovito godišnje financiranje političkih stranaka 2021. godini

10. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi na području Općine Stara Gradiška 

11. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o sufinanciranju troškova boravka djece u dječjim vrtićima  

12. Prijedlog Odluke o mjerilima za određivanje plaće općinskog načelnika

13. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o prijenosu prava vlasništva nad komunalnim vodnim građevinama

14. a) Analiza stanja sustava civilne zaštite u 2020. godini

      b) Plan razvoja sustava civilne zaštite u 2021. godini