Poziv za 16. sjednicu Općinskog vijeća Općine Stara Gradiška

Na temelju članka 13. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Stara Gradiška,predsjednik Općinskog vijeća Općine Stara Gradiška gosp. Tvrtko Beganović  saziva 15. sjednicu Općinskog vijeća Općine Stara Gradiška za dan 13. lipnja 2019. godine, četvrtak , s početkom u 19:00 sati u prostorijama Općine Stara Gradiška.

Poziv za 16. sjednicu 

Zapisnik s 15. sjednice 

 1. Prijedlog Procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine Stara Gradiška
 2. Prijedlog Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stara Gradiška
 3. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata za 2018. godinu
 4. Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Općine Stara Gradiška za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu
 5. Prijedlog izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini
 6. Prijedlog izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture u 2019. godini
 7. Prijedlog izmjena Programa socijalne skrbi u 2019. godini
 8. Prijedlog izmjena i dopuna Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2019. godini
 9. Prijedlog izmjena i dopuna Programa utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i privremenog zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u godini
 10. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Stara Gradiška za redovito godišnje financiranje političkih stranaka u 2019. godini
 11. Prijedlog Odluke o komunalnom redu
 12. Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama
 13. Prijedlog Odluke o zakupu poslovnog prostora
 14. a) Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske  b) Prijedlog Odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske
 15. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela i Komunalnog pogona
 16. Prijedlog Odluke o osnivanju zajedničke službe komunalnog redarstva