Javni poziv za sufinanciranje programa/projekata udruga proisteklih iz Domovinskog rata u 2019. godini

Na temelju članka 4. stavka 1. Pravilnika o sufinanciranju udruga iz proračuna Općine StaraNa temelju članka 4. stavka 1. Pravilnika o sufinanciranju udruga iz proračuna Općine StaraGradiška („Službeni vjesnik Općine Stara Gradiška“ br. 1/16 i 2/19 ), Načelnik Općine StaraGradiška objavljuje : " Javni poziv za sufinanciranje programa/projekata udruga proisteklih iz Domovinskog rata u 2019. godini."

Općina Stara Gradiška sufinancirat će u 2019. godini programe/projekte koje provodeOpćina Stara Gradiška sufinancirat će u 2019. godini programe/projekte koje provodeudruge proistekle iz Domovinskog rata.Prihvatljivi prijavitelji su:

  •  svi koji ispunjavaju propisane uvjete Natječaja;
  •  svi koji će osigurati i druge izvore financiranja;
  •  svi koji imaju programe koji zadovoljavaju uvjete iz programskog područja koje jepredmet javnog poziva.

Javni poziv i dokumentacija nalaze se u prilogu-