Poziv na dostavu ponuda - Izgradnja toplovoda u Staroj Gradiški

Na temelju članka 4. Pravilnika o jednostavnoj nabavi, KLASA: 360-01/17-01/01,URBROJ: 2178/24-01-18-1 od 09.01.2017. godine i članka 1. Pravilnika o dopuni Pravilnika o jednostavnoj nabavi, KLASA: 360-01/17-01/01 URBROJ: 2178/14-01-18-2 od 03.04.2018. godine, Naručitelj Općina Stara Gradiška objavljuje :

POZIV NA DOSTAVU PONUDA

ZA NABAVU RADOVA IZGRADNJE TOPLOVODA U STAROJ GRADIŠKI

 

Odluka o o poništenju