Poboljšanje svjetlotehnički uvjeta na prometnicama na području Općine Stara Gradiška

Na temelju članka 4. Pravilnika o jednostavnoj nabavi, KLASA: 360-01/17-01/01,URBROJ: 2178/24-01-18-1 od 09.01.2017. godine i članka 1. Pravilnika o dopuni Pravilnika o jednostavnoj nabavi, KLASA: 360-01/17-01/01 URBROJ: 2178/14-01-18-2 od 03.04.2018. godine, Naručitelj Općina Stara Gradiška objavljuje  

POZIV NA DOSTAVU PONUDA

ZA NABAVU I UGRADNJU MATERIJALA ZA POBOLJŠANJE SVJETLOTEHNIČKIH UVJETA NA PROMETNICAMA NA PODRUČJU OPĆINE STARA GRADIŠKA – NASELJA NOVI VAROŠ, DONJI VAROŠ I USKOCI

 Predmet nabave obuhvaća isporuku i postavljanje LED svjetiljki i ostalih elemenata javne rasvjete u sklopu zamjene dijela postojeće cestovne rasvjete ekološki prihvatljivom i energetski učinkovitijom. Detaljan opis predmeta nabave, vrsta, količina i posebni zahtjevi vezani za isto, utvrđeni su Troškovnikom - PRILOG I. i Tehničkim uvjetima - PRILOG II. ovog Poziva na dostavu ponude.