Poziv na dostavu ponuda za nabavu usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova modernizacije ulica u Staroj Gradiški

Na temelju članka 4. Pravilnika o jednostavnoj nabavi, KLASA: 360-01/17-
01/01,URBROJ: 2178/14-01-18-1 od 09.01.2017. godine i članka 1. Pravilnika o dopuni
Pravilnika o jednostavnoj nabavi, 360-01/17-01/01 URBROJ: 2178/14-01-18-2 od
03.04.2018. godine, Naručitelj Općina Stara Gradiška objavljuje
“Poziv na dostavu ponuda za nabavu usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova modernizacije ulica u Staroj Gradiški”