Javni poziv za nabavu radova - Obnova stambenog objekta u naselju Gređani

Na temelju članka 4. Pravilnika o jednostavnoj nabavi, KLASA: 360-01/17-01/01, URBROJ: 2178/24-01-18-1 od 09.01.2017. godine i Pravilnika o dopuni Pravilnika o jednostavnoj nabavi, KLASA: 360-01/17-01/01 URBROJ: 2178/14-01-18-2 od 03.04.2018. godine,

Naručitelj Općina Stara Gradiška objavljuje: Poziv na dostavu ponude za nabavu radova obnove  stambenog objekta u Gređanima 

Poziv i ostala propisana dokumentacija nalaze se u prilogu 

Odluka o odabiru