Poziv na dostavu ponuda-Izrada projektne dokumentacije za uređenje Trga hrvatskih branitelja u Staroj Gradiški

Na temelju članka 4. Pravilnika o jednostavnoj nabavi, KLASA: 360-01/17-01/01, URBROJ: 2178/24-01-18-1 od 09.01.2017. godine i

članka 1. Pravilnika o dopuni Pravilnika o jednostavnoj nabavi, KLASA: 360-01/17-01/01, URBROJ: 2178/24-01-18-2 od 03.04.2018. godine,

Naručitelj Općina Stara Gradiška objavljuje; "Poziv na dostavu ponuda za izradu projektne dokumentacije za uređenje Trga hrvatskih branitelja u Staroj Gradiški"

Dokumentacija se nalazi u prilogu 

Odluka o odabiru