Poziv na dostavu ponuda za nabavu usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova rekonstrukcije Doma kulture

Na temelju članka 5. Pravilnika o jednostavnoj nabavi, KLASA: 360-01/17-01/01, URBROJ: 2178/24-01-18-1 od 09.01.2017. godine i Pravilnika o dopuni Pravilnika o jednostavnoj nabavi KLASA: 360-01/17-01/01, URBROJ: 2178/14-01-18-2 od 03.04.2018. godine. Naručitelj Općina Stara Gradiška objavljuje: "Poziv za dostavu ponuda za predmet nabave: Stručni nadzor nad izvođenjem radova rekonstrukcije Doma kulture"

Ostale informacije nalaze se u prilogu. 

Odluka o odabiru