Poziv na dostavu ponuda za izgradnju javne rasvjete Stara Gradiška - Donji Varoš

Na temelju članka 4. Pravilnika o jednostavnoj nabavi, KLASA: 360-01/17-01/01,URBROJ: 2178/24-01-18-1 od 09.01.2017. godine i članka 1. Pravilnika o dopuni Pravilnika o jednostavnoj nabavi, KLASA: 360-01/17-01/01 URBROJ: 2178/14-01-18-2 od 03.04.2018. godine, Naručitelj Općina Stara Gradiška objavljuje  "Poziv na dostavu ponuda za izgradnju javne rasvjete Stara Gradiška - Donji Varoš"

 

Dokumentacija se nalazi u prilogu 

 

Odluka o odabiru