Natječaj za zakup poslovnog prostora

Na temelju članka 3. stavka 2. Odluke o uvjetima i postupku davanja u zakup
poslovnog prostora u vlasništvu općine („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br.
4/04, 11/06 i 17/09), Načelnik Općine Stara Gradiška raspisuje

Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

 Tekst natječaja može se preuzeti u prilogu

Odluka o poništenju javnog natječaja