Savjetovanja s javnošću

Provedba savjetovanja
Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću provode se o nacrtima onih općih akata čijim se donošenjem ili izmjenama neposredno ostvaruju potrebe građana ili uređuju druga pitanja od interesa za opću dobrobit građana i pravnih osoba području općine Stara Gradiška
Uz svaki nacrt dokumenta o kojem se provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnosti objavljuju se i razlozi njegova donošenja i obrazloženje njegovih odredbi.
O svakom provedenom savjetovanju objavljuje se i izvješće iz kojeg je vidljivo koji su prijedlozi građana usvojeni, a koji ne.
Uključite se u otvorena Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću 

Plan savjetovanja s javnošću za 2021. godinu 

05.02.2021. 
Javno sudjelovanje o Nacrtu Poslovnika o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Stara Gradiška

Nacrt Poslovnika o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Stara Gradiška

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu Poslovnika o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Stara Gradiška 

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću


 25.01.2021. 
Javno sudjelovanje o Nacrtu prijedloga Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Stara Gradiška 

Nacrt prijedloga Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Stara Gradiška 

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Stara Gradiška 

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću 


11.11.2020. 
Javno sudjelovanje o Nacrtu prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o socijalnoj skrbi na području Općine Stara Gradiška 

Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o socijalnoj skrbi na području Općine Stara Gradiška 

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu općeg akta-socijalna skrb  

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću


11.11.2020.
Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Odluke o izmjenama odluke o sufinanciranju troškova boravka djece u dječjim vrtićima 

Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o sufinanciranju troškova boravka djece u dječjim vrtićima 

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu općeg akta-troškovi boravka djece u dječjim vrtićima 

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću


02.10.2020.
Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Odluke o financiranju izrade izvješća o energetskom pregledu i certifikata

Nacrt prijedloga Odluke o financiranju izrade izvješća o energetskom pregledu i certifikata

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu općeg akta-financiranje projekta 

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću


02.10.2020.
Javno savjetovanje O Nacrtu prijedloga Odluke o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu općine Stara Gradiška

Nacrt prijedloga Odluke o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu općine Stara Gradiška

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu općeg kata-upravljanje i raspolaganje imovinom 

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću 


02.10.2020.
Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Odluke o prijenosu prava vlasništva nad vodnim građevinama

Nacrt prijedloga Odluke o prijenosu prava vlasništva nad vodnim građevinama 

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu općeg akta-prijenos prava vlasništva 

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću


24.05.2019. 
Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Odluke o zakupu poslovnog prostora

Nacrt  prijedloga Odluke o zakupu poslovnog prostora

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu općeg akta - zakup poslovnih prostora

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću


24.05.2019. 
Javno savjetovanje o osnivanju Zajedničke službe komunalnog redarstva

Nacrt prijedloga Odluke o osnivanju zajedničke službe komunalnog redarstva

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu općeg akta - zajednička služba komunalnog redarstva

Izvješće  o provedenom savjetovanju s javnošću


02.05.2019.
Javno savjetovanje  o nacrtu Prijedloga Odluke o komunalnom redu 

Nacrt prijedloga odluke o komunalnom redu

Obrazloženje nacrta prijedloga odluke o komunalnom redu

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu općeg akta

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću


02.05.2019.
Javno savjetovanje  o nacrtu Prijedloga Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama

Nacrt prijedloga odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu općeg akta-kućni ljubimci

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću


28.02.2019.
Javni uvid u Nacrt prijedloga Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Stara Gradiška

Obavijest o javnom uvidu u Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu republike Hrvatske za Općinu Stara Gradiška

Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Stara Gradiška

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu općeg akta

Popis katastarskih čestica određenih za prodaju

Popis katastarskih čestica određenih za zakup

Popis katastarskih čestica određenih za zakup ribnjaka

Popis katastarskih čestica određenih za ostale namjene

Pregledna karta k.o. Uskoci

Pregledna karta k.o. Donji Varoš

Pregledna karta k.o. Gornji Varoš

Pregledna karta k.o. Novi Varoš

Pregledna karta k.o. Gređani 

Prigovor na prijedlog Programa 


08.01.2019.
Javno savjetovanje o nacrtu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o financiranju udruga iz proračuna Općine Stara Gradiška

Nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o financiranju udruga iz proračuna Općine Stara Gradiška

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu općeg akta – socijalna skrb udruge

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću - udruge

04.12.2018.
Javno savjetovanje  o nacrtu Prijedloga Odluke o sufinanciranju troškova smještaja djece u dječjem vrtiću

Nacrt Prijedloga Odluke o sufinanciranju troškova smještaja djece u dječjem vrtiću

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu općeg akta – socijalna skrb dječji vrtić

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću - vrtić

30.11.2018.
Javno savjetovanje o nacrtu prijedloga odluke o stipendiranju

Nacrt Odluke o stipendiranju

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu općeg akta – stipendiranje

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću - stipendiranje

30.11.2018.
Javno savjetovanje o nacrtu  prijedloga odluke o izmjenama i dopunama odluke o socijalnoj skrbi na području općine Stara Gradiška

Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluka o socijalnoj skrbi na području Općine Stara Gradiška

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu općeg akta – socijalna skrb

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću -socijalna skrb

22.02.2018.
Javno savjetovanje o Planu gospodarenja otpadom

Poziv na javno savjetovanje

Nacrt plana gospodarenjem otpadom Općine Stara Gradiška

Obrazac

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću 2018. – Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Stara Gradiška za razdoblje 2018. -2023. godine


16.10.2018.
Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Odluke o komunalnom doprinosu

Nacrt prijedloga odluke o  komunalnoj naknadi 

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu općeg akta - komunalna naknada


16.10.2018.
Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Odluke o komunalnom doprinosu

Nacrt prijedloga odluke o komunalnom doprinosu

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu općeg akta – kom. doprinos


16.10.2018.
Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Odluke o vrijednosti boda

Nacrt prijedloga odluke o vrijednosti boda

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu općeg akta – vrijednost boda