Savjetovanja s javnošću

Provedba savjetovanja
Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću provode se o nacrtima onih općih akata čijim se donošenjem ili izmjenama neposredno ostvaruju potrebe građana ili uređuju druga pitanja od interesa za opću dobrobit građana i pravnih osoba području općine Stara Gradiška
Uz svaki nacrt dokumenta o kojem se provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnosti objavljuju se i razlozi njegova donošenja i obrazloženje njegovih odredbi.
O svakom provedenom savjetovanju objavljuje se i izvješće iz kojeg je vidljivo koji su prijedlozi građana usvojeni, a koji ne.
Uključite se u otvorena Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću 

Izmjene Plana savjetovanja s javnošću za 2024. godinu

Plan savjetovanja s javnošću za 2024. godinu

III. izmjene Plana savjetovanja s javnošću za 2023. godinu

II. izmjene Plana savjetovanja s javnošću za 2023. godinu

Izmjene Plana savjetovanja s javnošću za 2023. godinu

Plan savjetovanja s javnošću za 2023. godinu

III. Izmjene Plana savjetovanja s javnošću za 2022. godinu


II. Izmjene Plana savjetovanja s javnošću za 2022. godinu

Izmjene Plana savjetovanja s javnošću za 2022. godinu

Plan savjetovanja s javnošću za 2022. godinu

Plan savjetovanja s javnošću za 2021. godinu 

Izmjene Plana savjetovanja s javnošću za 2021. godinu 

II. izmjene Plana savjetovanja s javnošću za 2021. godinu 

19.04.2024.
Javno savjetovanje o Nacrtu Odluke o izmjenama Odluke o visini naknade za korištenje grobnog mjesta, godišnje grobne naknade i naknade za postavljanje spomenika i izgradnju grobnica 

Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o visini naknade za korištenje grobnog mjesta, godišnje grobne naknade i naknade za postavljanje spomenika i izgradnju grobnica

Obrazac o sudjelovanju u savjetovanju općeg akta-Odluka o izmjenama odluke o visini naknade za korištenje grobnog mjesta, godišnje grobne naknade i naknade za postavljanje spomenika i izgradnju grobnica 

Izvješće o provedenom savjetovanju 


 

12.04.2024.
Javno savjetovanje o Nacrtu Odluke o izmjenama Odluke o socijalnoj skrbi na području Općine Stara Gradiška 

Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o socijalnoj skrbi na području Općine Stara Gradiška

Obrazac o sudjelovanju u savjetovanju općeg akta-Odluka o izmjenama Odluke o socijalnoj skrbi na području Općine Stara Gradiška 

Izvješće o provedenom savjetovanju


25.10.2023.
Javno savjetovanje o Nacrtu Odluke o porezima Općine Stara Gradiška 

Nacrt prijedloga Odluke o porezima Općine Stara Gradiška

Obrazac o sudjelovanju u savjetovanju općeg akta-Odluka o porezima Općine Stara Gradiška  

Izvješće o provedenom savjetovanju


25.10.2023.
Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga o Odluke o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području Općine Stara Gradiška

Nacrt prijedloga Odluke o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području Općine Stara Gradiška

Obrazac o sudjelovanju u savjetovanju općeg akta-Odluka o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području Općine Stara Gradiška 

Izvješće o provedenom savjetovanju


01.09.2023.
Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o agrotehničkim mjerama, mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara

Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama  Odluke o agrotehničkim mjerama, mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara

Obrazac o sudjelovanju u savjetovanju općeg akta - Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o agrotehničkim mjerama, mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara 

Izvješće o provedenom savjetovanju


30.06.2023. 
Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Stara Gradiška 

Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Stara Gradiška

Obrazac o sudjelovanju u savjetovanju općeg akta - Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Stara Gradiška 

Izvješće o provedenom savjetovanju


05.04.2023.
Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi 

Nacrt prijedloga Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi 

Obrazac o sudjelovanju u savjetovanju općeg akta - Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi 

Izvješće o provedenom savjetovanju


01.12.2022.
Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Odluke o visini grobnog mjesta, godišnje grobne naknade i naknade za postavljanje spomenika i izgradnju grobnica

Nacrt prijedloga Odluke o visini grobnog mjesta, godišnje grobne naknade i naknade za postavljanje spomenika i izgradnju grobnica

Obrazac o sudjelovanju u savjetovanju općeg akta - Odluka o visini grobnog mjesta, godišnje grobne naknade i naknade za postavljanje spomenika i izgradnju grobnica 

Izvješće o provedenom savjetovanju


01.12.2022.
Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o grobljima 

Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o grobljima

Obrazac o sudjelovanju u savjetovanju općeg akta - Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o grobljima 

Izvješće o provedenom savjetovanju


21.10.2022.
Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Odluke o porezima Općine Stara Gradiška 

Nacrt prijedloga Odluke o porezima Općine Stara Gradiška 

Obrazac o sudjelovanju u savjetovanju općeg akta - Odluka o porezima Općine Stara Gradiška 

Izvješće o provedenom savjetovanju


18.10.2022.
Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Odluke o socijalnoj skrbi na području Općine Stara Gradiška 

Nacrt prijedloga Odluke o socijalnoj skrbi na području Općine Stara Gradiška 

Obrazac o sudjelovanju u savjetovanju općeg akta - Odluka o socijalnoj skrbi na području Općine Stara Gradiška  

Izvješće o provedenom savjetovanju


29.08.2022. 
Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Odluke o dopunama Odluke o stipendiranju studenata

Nacrt prijedloga Odluke o dopunama Odluke o stipendiranju studenata

Obrazac o sudjelovanju u savjetovanju općeg akta - Odluka o dopuni odluke o stipendiranju studenata 

Izvješće o provedenom savjetovanju 


01.07.2022. 
Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o priznanjima  

Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o priznanjima 

Obrazac o sudjelovanju u savjetovanju općeg akta - Odluka o izmjenama odluke o priznanjima 

Izvješće o provedenom savjetovanju 


15.02.2022. 
Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Stara Gradiška

Nacrt prijedloga Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Stara Gradiška

Obrazac o sudjelovanju u savjetovanju općeg akta - Strategija upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Stara Gradiška 

Izvješće o provedenom savjetovanju


13.01.2022. 
Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Odluke o dopuni Odluke o komunalnom redu 

Nacrt prijedloga Odluke o dopuni Odluke o komunalnom redu

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu općeg akta - Odluka o dopuni Odluke o komunalnom redu 

Izvješće o provedenom savjetovanju


13.01.2022.
Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi 

Nacrt prijedloga Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi 

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu općeg akta - Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture općim dobrom 

Izvješće o provedenom savjetovanju 


24.12.2021. 
Javno sudjelovanje o Nacrtu prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Stara Gradiška 

Nacrt prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Stara Gradiška 

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu općeg akta- Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Stara Gradiška 

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću


05.02.2021. 
Javno sudjelovanje o Nacrtu Poslovnika o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Stara Gradiška

Nacrt Poslovnika o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Stara Gradiška

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu Poslovnika o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Stara Gradiška 

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću


 25.01.2021. 
Javno sudjelovanje o Nacrtu prijedloga Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Stara Gradiška 

Nacrt prijedloga Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Stara Gradiška 

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Stara Gradiška 

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću 


11.11.2020. 
Javno sudjelovanje o Nacrtu prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o socijalnoj skrbi na području Općine Stara Gradiška 

Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o socijalnoj skrbi na području Općine Stara Gradiška 

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu općeg akta-socijalna skrb  

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću


11.11.2020.
Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Odluke o izmjenama odluke o sufinanciranju troškova boravka djece u dječjim vrtićima 

Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o sufinanciranju troškova boravka djece u dječjim vrtićima 

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu općeg akta-troškovi boravka djece u dječjim vrtićima 

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću


02.10.2020.
Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Odluke o financiranju izrade izvješća o energetskom pregledu i certifikata

Nacrt prijedloga Odluke o financiranju izrade izvješća o energetskom pregledu i certifikata

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu općeg akta-financiranje projekta 

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću


02.10.2020.
Javno savjetovanje O Nacrtu prijedloga Odluke o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu općine Stara Gradiška

Nacrt prijedloga Odluke o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu općine Stara Gradiška

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu općeg kata-upravljanje i raspolaganje imovinom 

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću 


02.10.2020.
Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Odluke o prijenosu prava vlasništva nad vodnim građevinama

Nacrt prijedloga Odluke o prijenosu prava vlasništva nad vodnim građevinama 

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu općeg akta-prijenos prava vlasništva 

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću


24.05.2019. 
Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Odluke o zakupu poslovnog prostora

Nacrt  prijedloga Odluke o zakupu poslovnog prostora

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu općeg akta - zakup poslovnih prostora

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću


24.05.2019. 
Javno savjetovanje o osnivanju Zajedničke službe komunalnog redarstva

Nacrt prijedloga Odluke o osnivanju zajedničke službe komunalnog redarstva

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu općeg akta - zajednička služba komunalnog redarstva

Izvješće  o provedenom savjetovanju s javnošću


02.05.2019.
Javno savjetovanje  o nacrtu Prijedloga Odluke o komunalnom redu 

Nacrt prijedloga odluke o komunalnom redu

Obrazloženje nacrta prijedloga odluke o komunalnom redu

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu općeg akta

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću


02.05.2019.
Javno savjetovanje  o nacrtu Prijedloga Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama

Nacrt prijedloga odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu općeg akta-kućni ljubimci

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću


28.02.2019.
Javni uvid u Nacrt prijedloga Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Stara Gradiška

Obavijest o javnom uvidu u Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu republike Hrvatske za Općinu Stara Gradiška

Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Stara Gradiška

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu općeg akta

Popis katastarskih čestica određenih za prodaju

Popis katastarskih čestica određenih za zakup

Popis katastarskih čestica određenih za zakup ribnjaka

Popis katastarskih čestica određenih za ostale namjene

Pregledna karta k.o. Uskoci

Pregledna karta k.o. Donji Varoš

Pregledna karta k.o. Gornji Varoš

Pregledna karta k.o. Novi Varoš

Pregledna karta k.o. Gređani 

Prigovor na prijedlog Programa 


08.01.2019.
Javno savjetovanje o nacrtu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o financiranju udruga iz proračuna Općine Stara Gradiška

Nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o financiranju udruga iz proračuna Općine Stara Gradiška

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu općeg akta – socijalna skrb udruge

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću - udruge 


04.12.2018.
Javno savjetovanje  o nacrtu Prijedloga Odluke o sufinanciranju troškova smještaja djece u dječjem vrtiću

Nacrt Prijedloga Odluke o sufinanciranju troškova smještaja djece u dječjem vrtiću

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu općeg akta – socijalna skrb dječji vrtić

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću - vrtić 


30.11.2018.
Javno savjetovanje o nacrtu prijedloga odluke o stipendiranju

Nacrt Odluke o stipendiranju

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu općeg akta – stipendiranje

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću - stipendiranje 


30.11.2018.
Javno savjetovanje o nacrtu  prijedloga odluke o izmjenama i dopunama odluke o socijalnoj skrbi na području općine Stara Gradiška

Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluka o socijalnoj skrbi na području Općine Stara Gradiška

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu općeg akta – socijalna skrb

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću -socijalna skrb 


22.02.2018. 
Javno savjetovanje o Planu gospodarenja otpadom

Poziv na javno savjetovanje

Nacrt plana gospodarenjem otpadom Općine Stara Gradiška

Obrazac

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću 2018. – Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Stara Gradiška za razdoblje 2018. -2023. godine


16.10.2018.
Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Odluke o komunalnom doprinosu

Nacrt prijedloga odluke o  komunalnoj naknadi 

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu općeg akta - komunalna naknada


16.10.2018.
Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Odluke o komunalnom doprinosu

Nacrt prijedloga odluke o komunalnom doprinosu

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu općeg akta – kom. doprinos


16.10.2018.
Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Odluke o vrijednosti boda

Nacrt prijedloga odluke o vrijednosti boda

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu općeg akta – vrijednost boda