JAVNI NATJEČAJ za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Stara Gradiška

Na temelju članka 47. Statuta Općine Stara Gradiška («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» br. 14/09 i „Službeni vjesnik Općine Stara Gradiška“ br. 1/11, 1/13, 4/18, 6/18-pročišćeni tekst i 1/21) i članka 54. stavak 3. Odluke o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Općine Stara Gradiška („Službeni vjesnik općine Stara Gradiška “ br. 4/20), Načelnik Općine Stara Gradiška objavljuje

Javni natječaj za zakup zemljišta u vlasništvu Općine Stara Gradiška 

Tekst natječaja i ostale informacije nalaze se u prilogu. 

Odluka o odabiru 

Odluka o odabiru