Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u vlastiti komunalni pogon Općine Stara Gradiška

Na temelju članka 19. i članka 116. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19 – u daljnjem tekstu: ZSN),

pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stara Gradiška raspisuje

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu na neodređeno vrijeme u vlastiti komunalni pogon Općine Stara Gradiška na radno mjesto:

                 Namještenik – komunalni radnik/ica, 1 izvršitelj/ica - uz obvezni probni rad od tri mjeseca

 

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 9 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Općina Stara Gradiška, Trg hrvatskih branitelja 1, 35435 Stara Gradiška, s napomenom: „Javni natječaj za prijam u službu u vlastiti komunalni pogon Općine Stara Gradiška – ne otvaraj“. 

Tekst natječaja, obrasci i ostale informacije nalaze se u prilogu i mrežnim stranicama Narodnih novina - Oglasni dio 

Rješenje o prijmu