Javni poziv za zapošljavanje u Programu javnih radova u 2021. godini

Temeljem mjere za poticanje zapošljavanja „Javni rad“ Hrvatskog zavoda za zapošljavanje  i Programa javnih radova Općine Stara Gradiška za 2021. godinu „Revitalizacija javnih površina i zaštita okoliša“, Općina Stara Gradiška objavljuje

 J A V N I    P O Z I V za zapošljavanje u Programu javnih radova u 2021. godini

 

Pozivaju se osobe prijavljene u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, koje ispunjavaju kriterije za uključivanje u mjeru „Javni rad“, da se prijave za zapošljavanje u Programu javnih radova na području Općine Stara Gradiška na određeno vrijeme u trajanju do šest mjeseci.

 

Broj traženih radnika: 4
Naziv radnog mjesta: komunalni radnik

Stručna sprema: NKV, KV i SSS.
Mjesto rada: područje Općine Stara Gradiška

Dokumentacija potrebna za prijavu:

  • obrazac prijave,
  • kopija osobne iskaznice,
  • potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
  • dokaz o posebnom statusu.

 

Prijave se podnose poštom na adresu: Općina Stara Gradiška, Trg hrvatskih branitelja 1, 35435 Stara Gradiška, sa naznakom „ZA JAVNE RADOVE“ ili osobno na istu adresu najkasnije do ________________. godine.

 

Mjeru „Javni rad“ mogu koristiti osobe u nepovoljnom položaju na tržištu rada i to ­ bez obzira na duljinu prijave u evidenciju:

  • hrvatski branitelji, djeca i supružnici poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, žrtve seksualnog nasilja u ratu, hrvatski povratnici/useljenici iz hrvatskog iseljeništva, roditelji s 4 i više malodobne djece, roditelji djece s teškoćama u razvoju, roditelji djece oboljele od malignih bolesti, roditelji udovci i roditelji djeteta bez upisanog drugog roditelja, osobe bez stečene kvalifikacije, osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilant i stranac pod supsidijarnom, odnosno privremenom zaštitom kao i članovi njegove obitelji, mlade osobe koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječeni ovisnici o drogama, povratnici s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, osobe uključene u probaciju, Romi, beskućnici/e, osoba koja pripada etničkoj manjini u državi članici i potreban joj je razvoj jezičnog profila, profila stručnog usavršavanja ili profila radnog iskustva da bi poboljšala izglede za pristup stalnom zaposlenju, ­
  • osobe starije od 50 godina prijavljene u evidenciju dulje od 6 mjeseci, ­
  • osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih 3 i više godina.

 

U javni rad ne mogu biti uključene osobe koje su radile u javnom radu u vremenu duljem od 9 mjeseci u zadnjih 24 mjeseca

 

20.05.2021

Odluka o odabiru