Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Stara Gradiška

Na temelju članka 47. Statuta Općine Stara Gradiška („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 14/09 i „Službeni vjesnik Općine Stara Gradiška“ br. 1/11, 1/13, 4/18 i 6/18-pročišćeni tekst) i  članka 21. stavak 1. Odluke o stjecanju, raspolaganju i upravljanju nekretninama („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 12/08 i 17/09), Načelnik Općine Stara Gradiška  objavljuje Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Stara Gradiška

 

Tekst Javnog natječaja


 Odluka o odabiru