Javni natječaj za zakup poslovnog prostora

Na temelju članka 4. stavka 3. Odluke o zakupu poslovnog prostora („Službeni vjesnik Općine Stara Gradiška“ br. 4/19), Načelnik Općine Stara Gradiška raspisuje Javni natječaj za zakup poslovnog prostora .

Predmet natječaja je davanje u zakup poslovnog prostora površine 46,70 m2, koji se nalazi u Staroj Gradiški, Trg hrvatskih branitelja 1, u prizemlju zgrade izgrađene na k.č.br. 184/42, E-3.

Poslovni prostor namijenjen je za obavljanje poštanskih usluga

Poslovni prostor daje se u zakup u viđenom stanju na vrijeme od pet godina.

Početna zakupnina utvrđena je u iznosu od  46,70 kn mjesečno. 


 Odluka o davanju u zakup