Savjetovanja s javnošću

Provedba savjetovanja
Glavna svrha savjetovanja i uključivanja svih sudionika jest prikupljanje informacija o njihovim interesima, stavovima, prijedlozima i interesima u vezi s određenom javnom politikom
Time se podiže razina razumijevanja i prihvaćanja ciljeva politike, ali i uočavaju neuočene slabosti i negativni učinci javne politike koje treba na vrijeme otkloniti. Vlada se savjetuje sa zainteresiranom javnošću kako bi pri razvoju politika osigurala svoju informiranost o širokom spektru iskustava, različitih pristupa te uzima u obzir utjecaj prijedloga na različite sektore društva. Za predstavnike zainteresirane javnosti, savjetovanje predstavlja priliku da svojim znanjem, iskustvom i stručnošću utječu na javne politike u ime skupina i interesa koje zastupaju.

 


22.02.2018.
Javno savjetovanje o Planu gospodarenja otpadom

Poziv na javno savjetovanje

Nacrt plana gospodarenjem otpadpm Općine Stara Gradiška

Obrazac

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću 2018. – Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Stara Gradiška za razdoblje 2018. -2023. godine