Proračun (dokumenti)

2018. godina

 

Općinsko vijeće Općine Stara Gradiška na 05. sjednici održanoj 30. studenog 2017. godine, donijelo je Proračun za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu.

Proračun u malom

Proračun Općine Stara Gradiška za 2018. godinu i projekcija Proračuna za 2019. i 2020. godinu

Općinsko vijeće Općine Stara Gradiška na 05. sjednici održanoj 30. studenog 2017. godine, donijelo je Odluku o izvršavanju Proračuna Općine Stara Gradiška za 2018. godinu.

Odluka o izvršavanju proračuna za 2018 godinu

 

2017. godina

 

Općinsko vijeće Općine Stara Gradiška na 25. sjednici održanoj 13. prosinca 2016. godine, donijelo je Proračun za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu.

Proračun u malom za 2017. godinu.

Proracun Općine Stara GradiŠka za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu

Općinsko vijeće Općine Stara Gradiška na 25. sjednici održanoj 13. prosinca  2016. godine, donijelo je Odluku o izvršavanju Proračuna Općine Stara Gradiška za 2017. godinu.

Odluka o izvrsavanju proracuna za 2017. godinu

Općinsko vijeće Općine Stara Gradiška na 02. sjednici održanoj 27. srpnja 2017. godine, donijelo je Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2017. godinu.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Stara Gradiška za 2017. godinu

Općinsko vijeće Općine Stara Gradiška na 02. sjednici održanoj  27.srpnja  2017. godine, donijelo je Izmjene i dopune Proračuna za 2017. godinu.

Izmjene i dopune Proračuna za 2017. god.

Općinsko vijeće Općine Stara Gradiška na 06. sjednici održanoj  20.prosinca 2017. godine, donijelo je II. Izmjene i dopune Proračuna za 2017. godinu.

II. izmjene i dopune Proračuna Općine Stara Gradiška za 2017. godinu

Općinsko vijeće Općine Stara Gradiška na 08. sjednici održanoj  22. ožujka 2018. godine, donijelo  je Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2017. godinu.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna općine Stara Gradiška za 2017. godinu

Financijska izvješća za 2017. godinu

Financijsko izvješće za 2017. godinu

Bilješke uz financijsko izvješće za 2017. godinu.

Tablice uz obvezne Biljeske

-Izvješće JLS-a o vlasničkim udjelima

  

2016. godina

 

Općinsko vijeće Općine Stara Gradiška na 19. sjednici održanoj 03. prosinca 2015. godine, donijelo je Proračun za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu

Proračun za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu

Općinsko vijeće Općine Stara Gradiška na 23. sjednici održanoj 28. srpnja 2016. godine, donijelo je Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2016. godinu.

Polugodisnji izvjestaj o izvrsenju proracuna za 2016

Općinsko vijeće Općine Stara Gradiška na 24. sjednici održanoj  07. listopada 2016. godine, donijelo je Izmjene i dopune Proračuna za 2016. godinu.

Izmjene i dopune proracuna za 2016 god

Financijska godišnja izvješća za 2016 godinu 

2015. godina

 

Općinsko vijeće Općine Stara Gradiška na 12. sjednici održanoj  10. prosinca 2014. godine, donijelo je Proračun za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu.

Proračun za 2015. god.

Općinsko vijeće Općine Stara Gradiška na 12. sjednici održanoj 10. prosinca  2014. godine, donijelo je Odluku o izvršavanju Proračuna Općine Stara Gradiška za 2015. godinu.

Odluka o izvršavanju Proračuna za 2015. god.

Općinsko vijeće Općine Stara Gradiška na 17. sjednici održanoj 22. srpnja 2015. godine, donijelo je Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2015. godinu.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2015. god.

Općinsko vijeće Općine Stara Gradiška na 20. sjednici održanoj  17. prosinca 2015. godine, donijelo je Izmjene i dopune Proračuna za 2015. godinu.

Izmjene i dopune proračuna za 2015. god.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Stara Gradiška za 2015. godinu

Financijska godišnja izvješća za 2015. god. 

2014 godina 

 

Općinsko vijeće Općine Stara Gradiška na 6. sjednici održanoj 04. prosinca 2013. godine, donijelo je Proračun Općine Stara Gradiška za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu.

Proračun 2014. god.

Općinsko vijeće Općine Stara Gradiška na 10. sjednici održanoj 30. lipnja 2014. godine, donijelo je  Izmjene i dopune Proračuna Općine Stara Gradiška za 2014. godinu.

Izmjene i dopune Proračuna za 2014. god.

Općinsko vijeće Općine Stara Gradiška na 13. sjednici održanoj 22. prosinca 2014. godine, donijelo je II. izmjene i dopune Proračuna za 2014. godinu.

II. izmjene i dopune proračuna za 2014. god.

Općinsko vijeće Općine Stara Gradiška na 6. sjednici održanoj 04. prosinca 2013. godine, donijelo je Odluku o izvršavanju Proračuna Općine Stara Gradiška za 2014. godinu.

Odluka o izvršavanju Proračuna za 2014. god.

Općinsko vijeće Općine Stara Gradiška na 11. sjednici održanoj 17. rujna  2014. godine, donijelo je polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2014. godinu.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2014. god.

Općinsko vijeće Općine Stara Gradiška na 14. sjednici održanoj  19. ožujka 2015. godine, donijelo  je Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2014. godinu.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2014. god.

Fiancijska izvješća za 2014. godinu