Prirodne znamenitosti

Prašnik

Na području Općine Stara Gradiša točnije pokraj sela Novi Varoš  nalazi se specijalni rezervat šumske vegetacije  Prašnik.
To je jedna od zadnje očuvanih starih slavonskih šuma hrasta lužnjaka i običnog graba. O ovome rezervatu mogu se naći impresivni primjerci hrasta lužnjaka koji zadivljuju  svojom veličinom i tu se može vidjeti kako je izgledala stara slavonska šuma i koje bogatstvo je imala. Nažalost tijekom domovinskog  rata predio šume prašnik je bio na prvoj crti bojišnice pa iako je sam rezervat razminiran  okolna šuma još se nalazi u minsko sumnjivom području.

Prašnik ,  specijalni rezervat šumske vegetacije . Nalazi se na području Uprave šuma Nova Gradiška, šumarija Stara Gradiška u gospodarskoj jedinici Prašnik odjel 7a. Površina tog odjela iznosi 53,35 ha a u njemu se nalaze zadnji ostatci 250 – 300 godina stare , u svijetu čuvene sastojine slavonskog hrasta lužnjaka. Na području cijelog rezervata šumske vegetacije razvijene su dvije šumske zajednice :šuma hrata lužnjaka i običnog graba i šuma hrasta lužnjaka s velikom žutilovkom i rastavljenim šašem.
   Zbog svoje izuzetne ljepote i visoke životne dobi ove sastojine su izuzete iz redovnog gospodarenja još 1928 godine te se te mjere s manjim izuzetcima provode do danas . Zahvaljujući tome danas se u tom odjelu nalazi 1487 starih stabala hrasta lužnjaka 41 stablo graba i 7 stabala bukve. Prsni promjeri stabala hrasta lužnjaka na pojedinim primjercima iznose i 204 cm. A totalne visine stabala se kreću do 41 m.
U prosjeku u ovim sastojinama po 1 ha ima 27 stabala hrasta lužnjaka s drvnom masom od 500 m3  . 1
                                                1 akademik Slavko Matić , dr. sc. Dipl. Ing. Šumarstva
                                 Šumarska enciklopedija , izdavač HLZ Miroslav Krleža, Zagreb 1987. god