Da se ne zaboravi – obilježavanje

Da se ne zaboravi – obilježavanje
  Udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata policije BPŽ zajedno s Hrvatskim društvom logoraša srpskih koncetracijskih logora , podružnica Sisačko – moslavačke županije dana 03. 02. 2018. godine – subota  u sklopu programa “Da se ne zaboravi ” organizira obilježavanje dana Logora Stara Gradiška. U sklopu obilježavanja biti će upriličeno predstavljanje  knjiga „Pakao srpskog logora Stara Gradiška 1992.god.“ autora Vlade Radošića i „Svjedočanstva glinskih logoraša“ autora Ivana Lipaka Pozivnica...
read more

Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Stara Gradiška

Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Stara Gradiška
Na temelju članka 8. Odluke o uvjetima i postupku davanja u zakup poslovnog prostor au vlasništvu Općine Stara Gradiška (“Službeni vijesnik Brodsko-posavske županije” br. 4/04, 11/06 i 17/09) općinski načelnik je donio odluku o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Stara Gradiška. Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Stara Gradiška
read more

Poziv za 7. sjednicu Općinskog vijeća Općine Stara Gradiška

Poziv za 7. sjednicu Općinskog vijeća Općine Stara Gradiška
Na temelju članka 13. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Stara Gradiška,predsjednik Općinskog vijeća gosp. Tvrtko Beganović saziva 7. sjednicu Općinskog vijeća Općine Stara Gradiška za dan 31. sječanj 2018. godine,srijeda, s početkom u 18:00 sati u općinskoj vijećnici. POZIV ZA 7. SJEDNICU Zapisnik sa 6. sjednice Općinskog vijeća 01. Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području općine Stara Gradiška 02.Prijedlog Odluke o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog...
read more

Poziv na savjetovanje

Poziv na savjetovanje
Nacrta prijedloga odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Stara Gradiška Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ 94/13 i 73/17) jedinica lokalne samouprave dužna je na svom području osigurati javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada. Na temelju članka 30. stavka 7. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ 94/13 i 73/17) predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi odluku o načinu pružanja...
read more

Inicijalni sastanak – Poziv

Inicijalni sastanak – Poziv
Manjak različitih aktivnosti i događanja za sve a pogotovo za djecu potaknuo nas je na ideju za osnivanje udruge koja bi se prvenstveno bavila izvanškolskim aktivnostima za djecu ali bi osmišljavala i organizirala aktivnosti i za odrasle. Ukoliko ste zainteresirani da se uključite u rad udruge te da svojim idejama i volontiranjem pridonesete ugodnijem i aktivnijem životu u našim mjestima pozivamo se da se odazovete na inicijativni sastanak dana 11.01. 2018. ,četvrtak, u 18,00 h , prostorije Općine Stara Gradiška na kojemu će vam biti prezentiran plan rada Udruge. Inicijalni odbor (Dijana Sjeverac ,...
read more

Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora
Na temelju članka 3. stavka 2. Odluke o uvjetima i postupku davanja u zakup poslovnog prostora u vlasništvu općine („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 4/04, 11/06 i 17/09), Načelnik Općine Stara Gradiška raspisuje  “Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora” . javni natječaj
read more

« Previous Entries Next Entries »