Odobreno sufinanciranje izgradnje toplovoda

Odobreno sufinanciranje izgradnje toplovoda
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije kroz projekt Održivi razvoj lokalne zajednice odobrilo je Općini Stara Gradiška sufinanciranje projekta izgradnje toplovoda u iznosu od 500.000, kn . Odobrena financijska sredstva biti će dovoljna za izgradnju 200 m’ toplovoda te se nakon završetka ove faze očekuje priključenje Osnovne škole koja trenutno kao energent za topllinsku energiju koristi lož ulje.. Planira se da bi radovi mogli započeti sredinom ljeta. Izgradnja toplovoda otvara i dodatne mogućnosti korištenja topline u tehnološke svrhe ( sušenje , povrtlarstvo) . Općina Stara...
read more

Poziv za dostavu ponuda

Poziv za dostavu ponuda
Na temelju članka 4. stavak 1. Pravilnika o jednostavnoj nabavi KLASA: 360-01/17-01/01 URBROJ: 2178/14-01-17-1 od 09.01.2017. god., Općina Stara Gradiška objavljuje “Poziv za dostavu ponuda ” .Predmet nabave je uređenje parkirališta pored zgrade svlačionica u Staroj Gradiški. Detaljan opis radova s količinama svake pojedine stavke iskazan je u Troškovniku koji je sastavni dio Poziva za dostavu ponuda. Poziv za dostavu ponuda- parkiraliste TROŠKOVNIK-...
read more

Javni poziv za prijavu kandidatkinja za zapošljavanje u programu javnog rada „Pomoć u kući starijim osobama u njihovim kućanstvima“

Javni poziv za prijavu kandidatkinja za zapošljavanje u programu javnog rada „Pomoć u kući starijim osobama u njihovim kućanstvima“
Općina Stara Gradiška u suradnji sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje u 2017. godini provodi program javnog rada „Pomoć u kući starijim osobama u njihovim kućanstvima“. Program obuhvaća poslove pružanja pomoći osobama starijim od 65 godina koje žive same ili u staračkom domaćinstvu i to: dostavu namirnica, pomoć u pripremi obroka u kućanstvima korisnika, održavanje čistoće stambenog prostora, pomoć pri oblačenju i svlačenju, brigu o higijeni i osobnom izgledu, pomoć u socijalnoj integraciji, posredovanje u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.) pružanje...
read more

Javni poziv za prijavu kandidata/kandidatkinja za zapošljavanje u programu javnog rada „Revitalizacija javnih površina“

Javni poziv za prijavu kandidata/kandidatkinja za zapošljavanje u programu javnog rada „Revitalizacija javnih površina“
Općina Stara Gradiška u suradnji sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje u 2017. godini provodi program javnog rada „Revitalizacija javnih površina“ Program obuhvaća poslove ručnog krčenja i čišćenja zapuštenih, zakorovljenih i višegodišnjim raslinjem obraslih javnih površina u naselju Stara Gradiška, krčenje i čišćenje cestovnog zemljišta uz nerazvrstane ceste i poljske putove s odvozom granja i šiblja na deponiju te poslove skupljanja odbačene ambalaže i drugog otpada uz rijeku Savu. Javni poziv – komunalni radovi Prijavnica – Komunalni javni radovi...
read more

Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Stara Gradiška

Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Stara Gradiška
Na temelju članka 47. Statuta Općine Stara Gradiška („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 14/09 i „Službeni vjesnik Općine Stara Gradiška“ br. 1/11 i 1/13“) i članka 21. stavak 1. Odluke o stjecanju, raspolaganju i upravljanju nekretninama („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 12/08 i 17/09), načelnik Općine Stara Gradiška objavljuje Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Stara Gradiška. Predmet natječaja je davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Stara Gradiška i to: - k.č.br. 630, livada površine 2313 m2 ha, k.o. Donji...
read more

Natječaj za dodjelu stipendije redovnim studentima

Natječaj  za dodjelu stipendije redovnim studentima
Na temelju članka 6. Pravilnika o korištenju sredstava Proračuna Općine Stara Gradiška za stipendiranje studenata („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 18/06, 17/09 i 25/10), Načelnik Općine Stara Gradiška raspisuje natječaj za dodjelu stipendije redovnim studentima. Natječaj za stipendije OBRAZAC PRIJAVE
read more

« Previous Entries Next Entries »