Poziv za 11. sjednicu Općinskog vijeća Općine Stara Gradiška

Poziv za 11. sjednicu Općinskog vijeća Općine Stara Gradiška
Na temelju članka 13. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Stara Gradiška, predsjednik Općinskog vijeća Općine Stara Gradiška gosp. Tvrtko Beganović saziva 11. sjednicu Općinskog vijeća Općine Stara Gradiška za dan 26. srpnja 2018. godine (četvrtak) s početkom u 19:00 sati u prostorijama Općine Stara Gradiška. Poziv za 11 sjednicu 00_Zapisnik sa 10. sjednice Općinskog vijeća 01_Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Općine Stara Gradiška za 2018. godinu 02_Prijedlog izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini. pdf 03_Prijedlog izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i...
read more

Poziv na dostavu ponuda za nabavu usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova modernizacije ulica u Staroj Gradiški

Poziv na dostavu ponuda za nabavu  usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova modernizacije ulica u Staroj Gradiški
Na temelju članka 4. Pravilnika o jednostavnoj nabavi, KLASA: 360-01/17- 01/01,URBROJ: 2178/14-01-18-1 od 09.01.2017. godine i članka 1. Pravilnika o dopuni Pravilnika o jednostavnoj nabavi, 360-01/17-01/01 URBROJ: 2178/14-01-18-2 od 03.04.2018. godine, Naručitelj Općina Stara Gradiška objavljuje “Poziv na dostavu ponuda za nabavu usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova modernizacije ulica u Staroj Gradiški” Poziv na dostavu ponuda za nabavu usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova modernizacije ulica Prilog I -Ponudbeni list Prilog II – Obrazac izjave o nekažnjavanju...
read more

Odluka o izboru osoba za zapošljavanje u programu javnog rada

Odluka o izboru osoba za zapošljavanje u programu javnog rada
Na temelju članka 47. Statuta Općine Stara Gradiška ( “Službeni vjesnik Brodsko- posavske županije” br 14/09 i “Službeni vjesnik Općine Stara Gradiška” br 1/11, 1/13 i 4/18 ),Načelnik Općine Stara Gradiška donio je odluku o izboru osoba za zapošljavanje u programu javnog rada ” Revitalizacija javnih površina”. Odluka o izboru osoba za zapošljavanje u programu javnog rada 2018
read more

Puštena u rad besplatna testna wi-fi točka na sportskim terenima u Staroj Gradiški

Puštena u rad  besplatna testna wi-fi  točka na sportskim terenima u Staroj Gradiški
Dana 15.06. 2018. u suradnji s tvrtkom OK-TV puštena je u rad besplatna wi- fi točka kod sportski terena u Staroj Gradiški. Molimo korisnike ako primijete poteškoće pri radu da prijave iste u Općinu Stara Gradiška. Nakon testiranja signala i brzine ista će biti puštena u puni rad.
read more

Zahtjev za financiranje nabave školski udžbenika

Zahtjev za financiranje nabave školski udžbenika
Sukladno odluci Općinskog vijeća Općine Stara Gradiška o ostvarivanju prava na financiranje troškova nabave udžbenika za učenike osnovne škole ( Službeni vjesnik br 5./2018 ) pozivaju se roditelji ( skrbnici ) da podnesu zahtjev za ostvarivanje prava. Zahtjev se podnosi Jedinstveno upravnom odjelu Općine Stara Gradiška najkasnije do 30. lipnja 2018. ZAHTJEV ZA FINANCIRANJE NABAVE...
read more

Nabava radova Modernizacije ulica u Staroj Gradiški

Nabava radova Modernizacije ulica u Staroj Gradiški
Općina Stara Gradiška objavila je u EOJN RH Obavijest o nadometanju br. 2018/S – OF2- 0014653 više
read more

« Previous Entries Next Entries »