Proračun u malom za 2018 godinu

Proračun u malom za 2018 godinu

Drage građanke i građani,
kako bismo Vam približili općinske financije i upoznali vas s najvažnijim
dokumentom naše općine, pripremili smo Proračun u malom za 2018. godinu u
kojem smo, nadam se, na jednostavan i slikovit način prikazali najvažnije
planirane godišnje prihode i primitke, te sve rashode i izdatke Općine. U kratkim
smo crtama prikazali planove i aktivnosti Općine u vezi korištenja općinskog novca
u 2018. godini.
U Proračunu smo osigurali sredstva za nabavu školskih udžbenika za učenike
osnovne škole, sufinanciranje troškova prijevoza srednjoškolaca i troškova
učeničkih domova, za stipendiranje studenata, pomoć za troškove stanovanja
korisnicima zajamčene minimalne naknade, novčani dar za novorođenu djecu,
poticajne mjere za razvoj gospodarstva, programe udruga, deratizaciju. Svjesni da
bez ulaganja nema napretka, osigurali smo i znatna sredstva za važna investicijska
ulaganja. Zacrtali smo si ambiciozne planove – rekonstruirati ćemo nerazvrstanu
cestu u Staroj Gradiški, društveni dom u Gornjem Varošu, dovršiti izgradnju
sustava odvodnje, izgraditi i modernizirati javnu rasvjetu te urediti i opremiti javne
površine.
Vaš načelnik

PRORAČUN U MALOM

banner ad

Comments are closed.