PRAŠNIK…PRAstara Šuma – Naš Izvor Kreativnosti

PRAŠNIK…PRAstara Šuma – Naš Izvor Kreativnosti

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Brodsko-posavske županije – Natura Slavonica  kao nositelj projekta zajedno s partnerima Općinom Stara Gradiška , Brodsko posavskom županijom , Turističkom zajednicom grada Nova Gradiška , Centrom za tehnološki razvoj, razvojna agencija BPŽ d.o.o i Hrvatskim šumarskim društvom – Nova Gradiška prijavila je na Eu natječaj “Promicanje održivog razvoja prirodne baštine” projekt pod nazivom PRAŠNIK…PRAstara Šuma – Naš Izvor Kreativnosti .

Osnovni cilj ovog projekta je povećanje privlačnosti rezervata Prašnik većem broju posjetitelja izgradnjom adekvatne infrastrukture za njihov prihvat i boravak u rezervatu, razvoj edukacijskih aktivnosti i planskih dokumenata za upravljanje lokacijom, posjetiteljima i promotivnim aktivnostima. Razvojem edukacijskih programa povezanih s multimedijskim sadržajima omogućiti će se posjetiteljima svih uzrasta uvid u usluge prašumskog ekosistema (smanjenje utjecaja klimatskih promjena, utjecaj na mikro klimu kraja, proizvodnja kisika, ublažavanje negativnih utjecaja poplava na naseljena područja prihvatom oborinskih voda, povećanje raznolikosti prašumskog sistema) te njegovog kulturološkog značaja za Slavoniju kao jedini izvorni ostatak povijesno poznatih slavonskih poplavnih šuma. Izradom plana upravljanja posjetiteljima omogućiti će se jedinstveni doživljaj slavonske prašume za posjetitelje uz najmodernija edukacijska pomagala bez ugrožavanja posebnosti i prirodne i kulturne vrijednosti lokaliteta

Ukupna vrijednost projekta iznosi 13.957.659,76 kn. i ukoliko projekt bude pozitivno ocijenjen sufinancirati će se u iznosu od 85 % traženih sredstava.

Kako će izgledati objekt na ulazu u Prašnik možete pogledati u galeriji.

 

banner ad

Comments are closed.