Poziv za 5. sjednicu Općinskog vijeća Općine Stara Gradiška

Poziv za 5. sjednicu Općinskog vijeća Općine Stara Gradiška

Na temelju članka 13. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Stara Gradiška,predsjednik Općinskog vijeća gosp. Tvrtko Beganović saziva 5. sjednicu Općinskog vijeća Općine Stara Gradiška za dan 30. studeni  2017. godine,četvrtak, s početkom u 18:00 sati u općinskoj vijećnici.

POZIV ZA 5. SJEDNICU
00_Zapisnik sa 4. sjednice Općinskog vijeća

01a_Prijedlog Proračuna Općine Stara Gradiška za 2018. godinu i projekcija Proračuna za 2019. i 2020. godinu

01b_Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna za 2018 godinu

02_Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini

03_Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu

04_Prijedlog Programa socijalne skrbi u 2018. godini

05_Program javnih potreba u kulturi i sportu u 2018. godini

06_Prijedlog Programa utroška sredstava doprinosa za šume u 2018. godini

07_Prijedlog Programa utroška sredstava naknade za ozakonjenje nezakonito izgrađene zgrade u 2018. godini

08_Prijedlog Programa utroška sredstava ostvarenih od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH u 2018. godini

9a_Analiza stanja sustava civilne zaštite u 2017. godini

9b_Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite u 2018. godini

10_Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka

11_Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o mjerilima za određivanje plaće načelnika

12_Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela i Komunalnog pogona.

banner ad

Comments are closed.