Poziv za 2. sjednicu Općinskog vijeća Općine Stara Gradiška

Poziv za 2. sjednicu Općinskog vijeća Općine Stara Gradiška

Na temelju članka 13. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Stara Gradiška,predsjednik Općinskog vijeća gosp. Tvrtko Beganović saziva 2. sjednicu Općinskog vijeća Općine Stara Gradiška za dan 27. srpnja 2017. godine, četvrtak, s početkom u 19:00 sati u općinskoj vijećnici.

POZIV ZA 2. SJEDNICU

00_Zapisnik sa 1. konstituirajuće sjednica Općinskog vijeća

01_Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja po Godišnjem obračunu proračuna općine Stara Gradiška za 2016. godinu

02_Polugodišnji izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Stara Gradiška za 2016. godinu

03_Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna za 2017. god..

04_Prijedlog izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2017. godini

05_Prijedlog izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu

06_Prijedlog izmjena i dopuna Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2017. godini

07_Prijedlog Odluke o izboru osoba kojima se povjerava obavljanje komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta na temelju ugovora

08_Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću općine Stara Gradiška u 2017. godini

09_Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Stara Gradiška

banner ad

Comments are closed.