Plan gospodarenja otpadom – procjena utjecaja na okoliš

Plan gospodarenja otpadom – procjena utjecaja na okoliš

Za potrebe izrade Plana gospodarenja otpadom  Općina Stara Gradiška donosi odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Plana gospodarenjem otpadom Općine Stara Gradiška za razdoblje 2018.-2023. godine

Odluka

banner ad

Comments are closed.