Općini Stara Gradiška najviša ocjena za transparentnost proračuna

Općini Stara Gradiška najviša ocjena za transparentnost proračuna

Institut za javne financije (IJF) iz godine u godinu analizira proračunsku transparentnost županija, gradova i općina, tako je i ove godine napravio najnovije analize provedene od studenog 2016. do ožujka 2017.
Proračunska transparentnost podrazumijeva uvid u potpune, točne, pravovremene i razumljive informacije o proračunu. Uz transparentno obznanjene proračune građani mogu vlastitim angažmanom utjecati na efikasnost prikupljanja javnih sredstava i ponude javnih dobara i usluga, na povećanje odgovornosti Vlade i vlasti lokalnih jedinica, pa time i na smanjenje mogućih koruptivnih radnji.
Općina Stara Gradiška je prema ovome istraživanju dobila najvišu ocjenu što je pomak od prošle godine kada smo dobili ocjenu niže.
Od ukupno 428 općina samo njih 60 je dobilo najvišu ocjenu među kojima i Općina Stara Gradiška.

Više o ovoj temi možete pronaći na poveznici :

Transparentnost lokalnih proračuna 

 

banner ad

Comments are closed.