Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Stara Gradiška

Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Stara Gradiška

Na temelju članka 8. Odluke o uvjetima i postupku davanja u zakup poslovnog prostor au vlasništvu Općine Stara Gradiška (“Službeni vijesnik Brodsko-posavske županije” br. 4/04, 11/06 i 17/09) općinski načelnik je donio odluku o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Stara Gradiška.

Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Stara Gradiška

banner ad

Comments are closed.