Obavijest – uklonimo azbestne krovove

Obavijest – uklonimo azbestne krovove

Pravilnikom o građevinskom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN 69/2016) propisano je da jedinice lokalne samouprave od vlasnika odnosno korisnika građevina treba pribaviti podatke o lokacijama na kojima se nalazi azbest i te podatke dostaviti Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Zato Vas pozivamo da nam, ukoliko ste vlasnik ili korisnik građevine koja za krovni pokrov ima materijal koji sadrži azbest, najkasnije do 30. srpnja 2017. godine dostavite ispunjeni obrazac koji se nalazi u privitku ovog dopisa ili ga preuzmete u Općini Stara Gradiška.

Obrazac možete predati osobno ili poštom na adresu Općina Stara Gradiška , Trg hrvatskih branitelja 1 , 35435 Stara Gradiškali poslati e-mailom na adresu opcina.stara.gradiska@gmail.com.

Za moguća dodatna pitanja možete nazvati na tel: 035/374-051

Obrazac azbest

banner ad

Comments are closed.