Obavijest učenicima srednjih škola s područja Općine Stara Gradiška

Obavijest učenicima srednjih škola s područja Općine Stara Gradiška

Općina Stara Gradiška je u proračunu za 2018 godinu osigurala  financijska sredstva za pomoć/sufinanciranje školovanja učenika srednjih škola na način da se učenicima koji dnevno putuju u školu sufinancira putnička karta – budući da ona nije više besplatna , dok se učenicima koji su smješteni  u đačkim domovima sufinancira dio smještaja.  Sukladno navedenom pozivamo sve učenike da pravovremeno ispune obrazac  te ga s potrebnom dokumentacijom predaju u općinski ured. Navedeni obrazac možete preuzeti na poveznici dolje  , isti možete ispuniti i otiskati , ukoliko niste u mogućnosti  otiskati navedeni obrazac isti možete ispunjen poslati na e-mail : opcina.stara.gradiska@gmail.com  ili možete prazni obrazac preuzeti u Općini Stara Gradiška. Uvjeti za sufinanciranje su da osoba ima prebivalište na području Općine Stara Gradiška i da nema nikakvih financijskih dugovanja prema proračunu  Općine Stara Gradiška .

OBRAZAC ZAHTJEVA ZA SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA I SMJEŠTAJA U UČENIČKI DOM

banner ad

Comments are closed.