Obavijest o namjeri davanja koncesije – dimnjačarski poslovi

Obavijest o namjeri davanja koncesije – dimnjačarski poslovi

Predmet koncesije je obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području
Općine Stara Gradiška koja obuhvaća naselja Donji Varoš, Gornji Varoš, Gređani, Novi
Varoš, Pivare, Stara Gradiška i Uskoci.
Obavljanje dimnjačarskih poslova podrazumijeva poslove čišćenja i kontrole dimovodnih
objekata i uređaja za loženje sa sustavom dobave zraka, te vođenje evidencije sukladno
Odluci o obavljanju dimnjačarskih poslova („Službeni vjesnik Općine Stara Gradiška“ br.
6/14). Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova sastavni je dio dokumentacije za
nadmetanje.
Rok trajanja koncesije je 5 godina, a može se produljiti ako je produljenje nužno kao
posljedica izmjene Ugovora o koncesiji iz razloga propisanog člankom 62. stavak 4. Zakona
o koncesijama, ali na rok ne duži od 6 mjeseci.

Obavijest o namjeri davanja koncesije za javno dobro ili usluge Ispod EU praga (1)
Dokumentacija za nadmetanje
Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova
CJENIK DIMNJAČARSKIH USLUGA

banner ad

Comments are closed.