Larvicidna dezinsekcija komaraca

Larvicidna dezinsekcija komaraca

Tijekom utorka  24.04.2018.  uz nadzor Zavoda za javno zdravstvo Brodsko posavske županije  obavljena je larvicidna dezinsekcija komaraca.

Suzbijanje komaraca provodi se na dvije razine što podrazumijeva larvicidnu i adulticidnu dezinsekciju. Larvicidnom dezinsekcijom smatra se sprječavanje razvoja i uništavanje razvojnih oblika komaraca, dakle, jajašca, ličinki i kukuljica.

Septičke jame, potoci i kanali oborinskih voda,  građevinski iskopi najčešći su vodeni mediji u koje ženke komaraca polažu svoja jaja iz kojih se za pet do 10 dana ovisno o vanjskoj temperaturi, odnosno temperaturi vode razvijaju ličinke. Hraneći se, one prolaze kroz različite stadije, do stadija kukuljice iz kojih se legu odrasli, dakle, krilati komarci. Shodno tome, larvicidna dezinsekcija najčešće se vrši na spomenutim lokacijama, odnosno vodenim medijima.

Budući da na području  oopćine Stare Gradiške postoje velike površine pogodne za razmnožavanje komaraca obavljena je samo djelomična dezinsekcija na udaljenosti 300 m od naselja.

 

banner ad

Comments are closed.