Javni natječaj za prodaju nekretnine

Javni natječaj za prodaju nekretnine

Na temelju članka 48. stavak 1. točka 5. i stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15) i članka 11. stavak 2. Odluke o stjecanju nekretnina, raspolaganju i upravljanju nekretninama („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 12/08 i 17/09), Načelnik Općine Stara Gradiška objavljuje Javni natječaj za prodaju nekretnine

Tekst javnog natječaja možete preuzeti ovdje.

Odluka o odabiru ponude za kupnju nekretnine

banner ad

Comments are closed.