Javna nabava -Modernizacija ulica u Staroj Gradiški prethodno savjetovanje

Javna nabava -Modernizacija ulica u Staroj Gradiški prethodno savjetovanje

Temeljem članka 198 st.3 zakona o javnoj nabavi ( NN 120/16 ) naručitelj općina Stara Gradiška stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima nacrt dokumentacije o nabavi radova modernizacije ulica u Staroj Gradiški . Prethodno savjetovanje traje od 23. svibnja do 29. svibnja 2018 godine.

Dokumentacija o javnoj nabavi

TROŠKOVNIK- MODERNIZACIJA ULICA

ESPD zahtjev – verzija 1 (Modernizacija ulica u Staroj Gradiški).Pdf

ESPD zahtjev – verzija 1.xml

ESPD zahtjev – Verzija 2 (Modernizacija ulica u Staroj Gradiški).Pdf

ESPD zahtjev – Verzija 2 (Modernizacija ulica u Staroj Gradiški).xml

01.06.2018.

Izvješće o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

banner ad

Comments are closed.