Dva miliona kuna za rekonstrukciju nerazvrstanih cesta

Dva miliona kuna za rekonstrukciju nerazvrstanih cesta

Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je rezultate prvog natječaja za provedbu Mjere M7, Operacije 7.2.2. Ulaganje u građenje nerazvrstanih cesta.

Iz objavljenih rezultata vidljivo je da je Općini Stara Gradiška  prošao projekt koji je kandidiran na natječaj, a to je projekt rekonstrukcije nerazvrstane ceste u u naselju Stara Gradiška . Projekt je vrijednosti  2.030.957,25 kn, te će se  u cijelosti financirati iz EU fonda za ruralni razvoj.

Pozitivno ocijenjen projekt koji se nalazi na visokom 27. mjestu rang liste  još više veseli jer je kompletna prijavna dokumentacija izrađena vlastitim snagama djelatnika Općine Stara Gradiška

POPIS_PRIHVATLJIVIH_KORISNIKA_NA_DAN_22-12-2017_OPERACIJA_7.2.2

banner ad

Comments are closed.