Javni natječaj za povjeravanje obavljanja komunalnih poslova

Javni natječaj za povjeravanje obavljanja komunalnih poslova

Na temelju članka 15. stavak 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i članka 5. i 7. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati temeljem pisanog ugovora („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 19/09), Načelnik Općine Stara Gradiška objavljuje Javni natječaj za povjeravanje obavljanja komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Stara Gradiška .

Javni natječaj za povjeravanje poslova

Upute ponuditeljima za izradu ponude

Troškovnik

Izjava o nekažnjavanjuU

Obrazac ponude

banner ad

Comments are closed.