Modernizacija ulica u naselju Stara Gradiška

ruralni big

 

 

TIP OPERACIJE :Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta
MJESTO PROVEDBE
. ŽUPANIJA Brodsko-posavska županija
OPĆINA Stara Gradiška
NASELJE Stara Gradiška
CILJEVI PROJEKTA/OPERACIJE
Realizacija projekta doprinijeti će poboljšanju kvalitete života lokalnog
stanovništva.
Rekonstrukcijom nerazvrstane ceste i javne rasvjete ostvariti će se sljedeći
specifični ciljevi:.
- povećati će se komunalni standard u naselju Stara Gradiška,

- poboljšati će se energetska infrastruktura i povećati energetska učinkovitost
javne rasvjete,
- poboljšati će se pristupačnost infrastrukturnih i objekata javne namjene -
crkve koja se nalazi u Ulici kralja Petra Svačića, parka dječjeg igrališta koji
se nalaze na Cvjetnom trgu.

OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA/OPERACIJE
1. Poboljšana komunalna infrastruktura – izgrađena nova cesta dužine 450 m,
izgrađena pješačka staza dužine 232 m, ugrađeni slivnici i revizijska okna
za odvodnju oborinskih voda, postavljena vertikalna i horizontalna
signalizacija,
2. Povećana energetska učinkovitost javne rasvjete – postavljeno 19 stupova s
LED sijalicama za osvjetljavanje nerazvrstane ceste umjesto dotrajale i u
ratu uništene javne rasvjete
3. Bolja dostupnost objekata javne namjene
TRAJANJE PROVEDBE PROJEKTA/OPERACIJE
Planirano trajanje provedbe ulaganja je 12 mjeseci. Prva 4 mjeseca odnose se
na javnu nabavu, a osam mjeseci na izgradnju.