Mjesni odbor

Mjesni odbori Općine Stara Gradiška

1. MJESNI ODBOR DONJI VAROŠ I PIVARE

1. ZORAN BARTOLOVIĆ, predsjednik (HDZ)

2. DALIBOR PAVIĆ ( HDZ)

3. DARIO FIGURIĆ ( HDZ)

4. IVICA MIHALJINIĆ (koalicija HSS-SDP-HSU)

5. IBRO HASKOVIĆ (koalicija HSS-SDP-HSU)


2. MJESNI ODBOR STARA GRADIŠKA

1. ADAM ĐAKOVIĆ , predsjednik (koalicija HSS-SDP-HSU)

2. JOSIP JOKIĆ (koalicija HSS-SDP-HSU)

3. MILAN IVANOVIĆ (koalicija HSS-SDP-HSU)

4. FILIP PAUŠIĆ (HDZ)

5. IVICA NEZIĆ (HDZ)


3. MJESNI ODBOR USKOCI

1. ŽIVKO GUBEROVIĆ, predsjednik (koalicija HSS-SDP-HSU)

2. DANIJEL BEGANOVIĆ (koalicija HSS-SDP-HSU)

3. BORO ŠKORIĆ (koalicija HSS-SDP-HSU)

4. IVAN MATOKANOVIĆ ( HDZ)

5. ŽELJKO VARALUNGOVIĆ ( HDZ)


4. MJESNI ODBOR GORNJI VAROŠ

1. NIKOLA TRAPIĆ, predsjednik (koalicija HSS-SDP-HSU)

2. DRAGUTIN PEAKOVIĆ (koalicija HSS-SDP-HSU)

3. STJEPAN KUKIĆ (koalicija HSS-SDP-HSU)

4. JOSIP SEGEČIĆ ( HDZ)

5. DARIO HRDŽIĆ ( HDZ)


5. MJESNI ODBOR NOVI VAROŠ

1. STJEPAN CIGIĆ, predsjednik (koalicija HSS-SDP-HSU)

2. MATO ČAVRAG (koalicija HSS-SDP-HSU)

3. JOSIP TRČIĆ (koalicija HSS-SDP-HSU)

4. SVJETLANA VALENTIĆ (HDZ)

5. ILIJA SLOVINAC (HDZ)

6. NENAD MILIĆ (HDZ)