Gospodarstvo

Dosadašnji razvitak gospodarstva oslanjao se prvenstveno na poljoprivredu, stočarstvo, ribarstvo  i šumarstvo. S obzirom na mali broj gospodarskih subjekata stanovništvo je bilo dijelom orijentirano na dnevne radne migracije prema okolnim razvijenijim industrijsko-radnim i gospodarskim središtima. Na području općine Stara Gradiška nalazi se 20 trgovačkih društava koju čine mali poduzetnici, a srednjih i velikih poduzeća na prostoru Općine nema.

DJELATNOST

BROJ TVRTKI

Šifra po NKD-u

Naziv

Malo

Srednje

Veliko

Ukupno

A

POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I RIBARSTVO

9

0

0

9

C

PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA

4

0

0

4

F

GRAĐEVINARSTVO

1

0

0

1

G

TRGOVINA NA VELIKO I NA MALO

3

0

0

3

K

FINANCIJSKE DJELATNOSTI I DJELATNOSTI OSIGURANJA

1

0

0

1

L

POSLOVANJE NEKRETNINAMA

2

0

0

2

Popis trgovačkih društava na području općine Stara Gradiška po djelatnostima i veličini
Izvor: Hrvatska gospodarska komora

Iz tablice je vidljivo da na području općine Stara Gradiška dominiraju poduzeća koja se bave poljoprivredom, šumarstvom i ribarstvom (45% ukupnog broja trgovačkih društava) što govori u prilog tome da je poljoprivreda dominantna gospodarska djelatnost područja Općine.