Općina Stara Gradiška http://www.staragradiska.com/v1 opcina stara gradiška Thu, 16 Mar 2017 14:26:33 +0000 en-US hourly 1 http://wordpress.org/?v=3.8.19 Natječaj za dodjelu stipendije redovnim studentima http://www.staragradiska.com/v1/obavijest/natjecaj-za-dodjelu-stipendije-redovnim-studentima/ http://www.staragradiska.com/v1/obavijest/natjecaj-za-dodjelu-stipendije-redovnim-studentima/#comments Thu, 16 Mar 2017 14:26:33 +0000 http://www.staragradiska.com/v1/?p=2738 Na temelju članka 6. Pravilnika o korištenju sredstava Proračuna Općine Stara Gradiška
za stipendiranje studenata („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 18/06, 17/09 i
25/10), Načelnik Općine Stara Gradiška raspisuje natječaj za dodjelu stipendije redovnim studentima.

Natječaj za stipendije

OBRAZAC PRIJAVE

]]>
http://www.staragradiska.com/v1/obavijest/natjecaj-za-dodjelu-stipendije-redovnim-studentima/feed/ 0
Poziv za 26. sjednicu Općinskog vijeća Općine Stara Gradiška http://www.staragradiska.com/v1/obavijest/poziv-za-26-sjednicu-opcinskog-vijeca-opcine-stara-gradiska/ http://www.staragradiska.com/v1/obavijest/poziv-za-26-sjednicu-opcinskog-vijeca-opcine-stara-gradiska/#comments Mon, 13 Mar 2017 10:31:44 +0000 http://www.staragradiska.com/v1/?p=2727 Na temelju članka 13. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Stara Gradiška predsjednik Općinskog vijeća općine Stara Gradiška saziva 26. sjednicu Općinskog vijeća Općine Stara Gradiška za dan 16. ožujka 2017. godine (četvrtak) s početkom u 19:00 sati u prostorijama Općine Stara Gradiška.

Poziv

00 Zapisnik sa 25 sjednice Općinskog vijeća

1.točka

2.točka

3.točka

4.točka

5.točka

6.točka

http://www.staragradiska.com/v1/?p=2720 Dana 21. veljače 2017. PŠ Stara Gradiška obilježila je Dan ružičastih majica poznatiji kao Pink Shirt Day. Ideja je nastala u Kanadi u znak protesta na incident nasilja koji se dogodio u jednoj školi. Događaj su pokrenula dva učenika koji su na prvi dan škole nosili ružičaste majice i radi toga bili su žrtve nasilja. Dana 17. veljače 2017. godine u Hrvatskom saboru proglašen je Dan ružičastih majica Nacionalnim danom borbe protiv vršnjačkog nasilja. Učenici naše škole kroz različite su radionice, a sve u cilju borbe protiv vršnjačkog nasilja obilježili Dan ružičastih majica. Svi su učitelji taj dan nosili službene majice Centra za edukaciju i prevenciju nasilja, koji su prvi pokrenuli sam događaj. Učenici su također naučili službenu pjesmu Dana ružičastih majica „Život nije siv“, te svi otplesali koreografiju na spomenutu pjesmu. Pjevali su ovu pjesmu na sav glas da osvijestimo ljude oko nas!

]]>
http://www.staragradiska.com/v1/obavijest/ps-stara-gradiska-obiljezila-dan-ruzicastih-majica/feed/ 0
Javni natječaj za prodaju nekretnine http://www.staragradiska.com/v1/obavijest/javni-natjecaj-za-prodaju-nekretnine-3/ http://www.staragradiska.com/v1/obavijest/javni-natjecaj-za-prodaju-nekretnine-3/#comments Mon, 13 Feb 2017 09:18:18 +0000 http://www.staragradiska.com/v1/?p=2703 Na temelju članka 48. stavak 1. točka 5. i stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15) i članka 11. stavak 2. Odluke o stjecanju nekretnina, raspolaganju i upravljanju nekretninama („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 12/08 i 17/09), Načelnik Općine Stara Gradiška objavljuje Javni natječaj za prodaju nekretnine

Tekst javnog natječaja možete preuzeti ovdje.

]]>
http://www.staragradiska.com/v1/obavijest/javni-natjecaj-za-prodaju-nekretnine-3/feed/ 0
Javna rasprava- brza cesta http://www.staragradiska.com/v1/obavijest/javna-rasprava-brza-cesta/ http://www.staragradiska.com/v1/obavijest/javna-rasprava-brza-cesta/#comments Wed, 08 Feb 2017 10:13:53 +0000 http://www.staragradiska.com/v1/?p=2701 Županijski Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša, kao koordinator osiguranja i provedbe javne rasprave, poziva svu javnost na
javnu raspravu i javno izlaganje koje se provodi u sklopu postupka procjene utjecaja na okoliš brze ceste granica Republike Mađarske – Virovitica- Okučani – granica BIH na području Brodsko – posavske županije.

Poziv na javno izlaganje PUO Brza cesta Okučani

]]>
http://www.staragradiska.com/v1/obavijest/javna-rasprava-brza-cesta/feed/ 0
Javni poziv za sufinanciranje programa/projekata udruga u 2017. godini http://www.staragradiska.com/v1/obavijest/javni-poziv-za-sufinanciranje-programaprojekata-udruga-u-2017-godini/ http://www.staragradiska.com/v1/obavijest/javni-poziv-za-sufinanciranje-programaprojekata-udruga-u-2017-godini/#comments Thu, 02 Feb 2017 14:21:48 +0000 http://www.staragradiska.com/v1/?p=2684 Na temelju sredstava osiguranih u Proračunu Općine Stara Gradiška za 2017. godinu i i projekcijama Proračuna za 2018. i 2019. godinu („Službeni vjesnik Općine Stara Gradiška“ br. 8/16), a sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj 26/15) i Pravilnika o sufinanciranju udruga iz proračuna Općine Stara Gradiška („Službeni vjesnik Općine Stara Gradiška“ br. 1/16), Načelnik Općine Stara Gradiška objavljuje Javni poziv za sufinanciranje programa/projekata udruga u 2017. godini .

Rok za prijavu na Javni poziv je 02. ožujka 2017. godine. Sve prijave poslane nakon 02. ožujka 2017. godine neće biti uzete u razmatranje.
Obavijest o rezultatima Javnog poziva bit će objavljena na mrežnoj stranici Općine Stara Gradiška www.staragradiska.com

Natječaj
Upute za prijavitelje
Obrazac prijave
Obrazac izjave o nekažnjavanju
Popis priloga koje je potrebno priložiti uz prijavu
Obrazac za izvješće o provedbi programa
Ugovor o sufinanciranju
Obrazac obračuna prihoda i rashodaObrazac proračuna

]]>
http://www.staragradiska.com/v1/obavijest/javni-poziv-za-sufinanciranje-programaprojekata-udruga-u-2017-godini/feed/ 0
Obavijest mještanima naselja Stara Gradiška iz tvrtke Sava d.o.o. http://www.staragradiska.com/v1/obavijest/obavijest-mjestanima-naselja-stara-gradiska-iz-tvrtke-sava-d-o-o/ http://www.staragradiska.com/v1/obavijest/obavijest-mjestanima-naselja-stara-gradiska-iz-tvrtke-sava-d-o-o/#comments Tue, 31 Jan 2017 13:35:29 +0000 http://www.staragradiska.com/v1/?p=2675 Tijekom naredna dva tjedna na kogeneracijskom postrojenju u izgradnju koje se nalazi unutar tvrtke Sava d.o.o. vršiti će se radovi propuhivanja cijevi. Tijekom navedenih radova doći će do pojave određenih jačih zvukova poput pištanja u trajanju od dvadesetak minuta . Radovi propuhivanja izvoditi će se dva puta dnevno u jutarnjim i popodnevnim satima . Iz tvrtke Sava d.o.o. mole građane za strpljenje i razumijevanje.

]]>
http://www.staragradiska.com/v1/obavijest/obavijest-mjestanima-naselja-stara-gradiska-iz-tvrtke-sava-d-o-o/feed/ 0
Da se ne zaboravi – obilježavanje http://www.staragradiska.com/v1/obavijest/da-se-ne-zaboravi-obiljezavanje-3/ http://www.staragradiska.com/v1/obavijest/da-se-ne-zaboravi-obiljezavanje-3/#comments Tue, 31 Jan 2017 13:21:59 +0000 http://www.staragradiska.com/v1/?p=2671 Hrvatsko društvo logoraša srpskih koncetracijskih logora , podružnica Sisačko – moslavačke županije dana 03. 02. 2017. godine – petak u sklopu programa “Da se ne zaboravi ” organizira obilježavanje dana Logora Stara Gradiška . Pozivamo sve bivše zatočenike s područja općine Stara Gradiška da se odazovu na obilježavanje .

Početak obilježavanja započeti će sa Svetom misom u starogradiškoj spomen- crkvi u 11.00 sati , nakon Sv. mise položiti će se vijenci i zapaliti svijeće kod spomen ploče na ulazu u bivši zatvor nakon čega će uslijediti zajedničko druženje u domu kulture Stara Gradiška .

Protokol

]]>
http://www.staragradiska.com/v1/obavijest/da-se-ne-zaboravi-obiljezavanje-3/feed/ 0
Poziv za dostavu ponuda http://www.staragradiska.com/v1/obavijest/poziv-za-dostavu-ponuda/ http://www.staragradiska.com/v1/obavijest/poziv-za-dostavu-ponuda/#comments Wed, 18 Jan 2017 10:02:48 +0000 http://www.staragradiska.com/v1/?p=2654 Na temelju članka 4. stavak 1. Pravilnika o jednostavnoj nabavi KLASA: 360-01/17-01/01 URBROJ: 2178/14-01-17-1 od 09.01.2017. god., Općina Stara Gradiška objavljuje “Poziv za dostavu ponuda”. Predmet nabave je uređenje društvenog doma u Donjem Varošu. Detaljan opis radova s količinama svake pojedine stavke iskazan je u Troškovniku koji je sastavni dio Poziva za dostavu ponuda i Glavnom projektu izvođenja radova na održavanju postojeće građevine.

Poziv za dostavu ponuda dom Donji Varoš
Tehnička dokumentacija Dom Donji Varoš
Troškovnik Donji Varoš


01.02.2017.

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
Odluka o odabiru

]]>
http://www.staragradiska.com/v1/obavijest/poziv-za-dostavu-ponuda/feed/ 0
Proračun u malom za 2017. godinu. http://www.staragradiska.com/v1/obavijest/proracun-u-malom-za-2017-godinu/ http://www.staragradiska.com/v1/obavijest/proracun-u-malom-za-2017-godinu/#comments Mon, 16 Jan 2017 09:12:09 +0000 http://www.staragradiska.com/v1/?p=2646 Drage građanke i građani,

kako bismo Vam približili općinske financije i upoznali vas s najvažnijim dokumentom naše općine, pripremili smo Proračun u malom za 2017. godinu u kojem smo, nadam se, na jednostavan i slikovit način prikazali najvažnije planirane godišnje prihode i primitke, te sve rashode i izdatke Općine. U kratkim smo crtama prikazali planove i aktivnosti Općine u vezi korištenja općinskog novca u 2017. godini. I u ovom proračunu osigurali smo sredstva za stipendiranje studenata, predškolu, pomoć za troškove stanovanja korisnicima zajamčene minimalne naknade, novčani dar za novorođenu djecu, poticajne mjere za razvoj gospodarstva, programe udruga, deratizaciju. Svjesni da bez ulaganja nema napretka, osigurali smo i znatna sredstva za važna investicijska ulaganja. Zacrtali smo si ambiciozne planove, a to su: iz Europskih rekonstruirati ćemo nerazvrstanu cestu u Staroj Gradiški, dovršiti izgradnju sustava odvodnje, izgraditi parkiralište uz sportski objekt, urediti javne površine u Staroj Gradiški, Donjem i Novom Varošu.

Vaš načelnik

Proračun u malom za 2017. godinu.

]]>
http://www.staragradiska.com/v1/obavijest/proracun-u-malom-za-2017-godinu/feed/ 0