Currently Browsing: Javna nabava

Poziv na dostavu ponuda

Poziv na dostavu ponuda
Na temelju članka 4. stavak 1. Pravilnika o jednostavnoj nabavi KLASA: 360-01/17-01/01 URBROJ: 2178/14-01-17-1 od 09.01.2017. god., Općina Stara Gradiška objavljuje Poziv na dostavu ponuda. Predmet poziva za dostavu ponuda je nabava službenog osobnogvozila putem operativnog leasinga s ostatkom vrijednosti za razdoblje od pet (5) godine sukladno troškovniku i tehničkim značajkama vozila. Poziv za dostavu ponuda Prilog I -Ponudbeni list Prilog II – Troškovnik Prilog III – Obrazac Izjave o prihvatljivom i neprihvatljivom stanju objekta leasinga Prilog IV – Obrazac izjave o...
read more

Poziv za dostavu ponuda za izgradnju toplovoda

Poziv za dostavu ponuda za izgradnju toplovoda
Na temelju članka 4. stavak 1. Pravilnika o jednostavnoj nabavi KLASA: 360-01/17-01/01 URBROJ: 2178/14-01-17-1 od 09.01.2017. god., Općina Stara Gradiška objavljuje “Poziv za izgradnju toplovoda ” . Krajnji rok za dostavu ponude je 18.08.2017. godine do 10:00 sati, bez obzira na način dostave. Poziv za dostavu ponuda Toplovod TROŠKOVNIK Ponudbeni list Popis ugovora Izjava o...
read more

Poziv za dostavu ponuda

Poziv za dostavu ponuda
Na temelju članka 4. stavak 1. Pravilnika o jednostavnoj nabavi KLASA: 360-01/17-01/01 URBROJ: 2178/14-01-17-1 od 09.01.2017. god., Općina Stara Gradiška objavljuje “Poziv za dostavu ponuda”. Predmet nabave je uređenje društvenog doma u Donjem Varošu. Detaljan opis radova s količinama svake pojedine stavke iskazan je u Troškovniku koji je sastavni dio Poziva za dostavu ponuda i Glavnom projektu izvođenja radova na održavanju postojeće građevine. Poziv za dostavu ponuda dom Donji Varoš Tehnička dokumentacija Dom Donji Varoš Troškovnik Donji Varoš 01.02.2017. Zapisnik o pregledu i ocjeni...
read more

Rekonstrukcija Općinske zgrade – javna nabava

Rekonstrukcija Općinske zgrade  – javna nabava
Tijekom 2013. godine Općina Stara Gradiška je kandidirala projekt povećanja energetske učinkovitosi zgrade Općine Stara Gradiška na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost . Projekt je pozitivno ocijenjen te su osigurana financijska sredstva od strane Fonda za provedbu istoga . Općina Stara Gradiška raspisuje javno nadmetanje za izbor najpovooljnijeg ponuđača- Dokumententaciju za javno nadmetanje možete preuzeti ovdje : DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE...
read more

Registar ugovora o javnoj nabavi

Registar ugovora o javnoj nabavi
Temeljem članka 21 , stavak 2 Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11) Općina Stara Gradiška objavljuje regisar ugovora o javnoj nabavi. Registar se nalazi u prilogu. REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI
read more

« Previous Entries