Currently Browsing: Javna nabava

Javna nabava modernizacija ulica u Staroj Gradiški – dokumentacija

Obavijest o nadmetanju Dokumentacija o nabavi – Modernizacija ulica u Staroj Gradiški ESPD zahtjev – verzija 1 (Modernizacija ulica u Staroj Gradiški).Pdf ESPD zahtjev – Verzija 2 (Modernizacija ulica u Staroj Gradiški).Pdf TROŠKOVNIK- MODERNIZACIJA...
read more

Poziv na dostavu ponuda

Poziv na dostavu ponuda
Na temelju članka 4. stavak 1. Pravilnika o jednostavnoj nabavi KLASA: 360-01/17-01/01 URBROJ: 2178/14-01-17-1 od 09.01.2017. god., Općina Stara Gradiška objavljuje Poziv na dostavu ponuda. Predmet poziva za dostavu ponuda je nabava službenog osobnog vozila putem operativnog leasinga s ostatkom vrijednosti za razdoblje od pet (5) godine sukladno troškovniku i tehničkim značajkama vozila. Poziv za dostavu ponuda Prilog I -Ponudbeni list Prilog II – Troškovnik Prilog III – Obrazac Izjave o prihvatljivom i neprihvatljivom stanju objekta leasinga Prilog IV – Obrazac izjave o...
read more

Poziv za dostavu ponuda za izgradnju toplovoda

Poziv za dostavu ponuda za izgradnju toplovoda
Na temelju članka 4. stavak 1. Pravilnika o jednostavnoj nabavi KLASA: 360-01/17-01/01 URBROJ: 2178/14-01-17-1 od 09.01.2017. god., Općina Stara Gradiška objavljuje “Poziv za izgradnju toplovoda ” . Krajnji rok za dostavu ponude je 18.08.2017. godine do 10:00 sati, bez obzira na način dostave. Poziv za dostavu ponuda Toplovod TROŠKOVNIK Ponudbeni list Popis ugovora Izjava o nekažnjavanju Odluka o odabiru –...
read more

Poziv za dostavu ponuda

Poziv za dostavu ponuda
Na temelju članka 4. stavak 1. Pravilnika o jednostavnoj nabavi KLASA: 360-01/17-01/01 URBROJ: 2178/14-01-17-1 od 09.01.2017. god., Općina Stara Gradiška objavljuje “Poziv za dostavu ponuda”. Predmet nabave je uređenje društvenog doma u Donjem Varošu. Detaljan opis radova s količinama svake pojedine stavke iskazan je u Troškovniku koji je sastavni dio Poziva za dostavu ponuda i Glavnom projektu izvođenja radova na održavanju postojeće građevine. Poziv za dostavu ponuda dom Donji Varoš Tehnička dokumentacija Dom Donji Varoš Troškovnik Donji Varoš 01.02.2017. Zapisnik o pregledu i ocjeni...
read more

Rekonstrukcija Općinske zgrade – javna nabava

Rekonstrukcija Općinske zgrade  – javna nabava
Tijekom 2013. godine Općina Stara Gradiška je kandidirala projekt povećanja energetske učinkovitosi zgrade Općine Stara Gradiška na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost . Projekt je pozitivno ocijenjen te su osigurana financijska sredstva od strane Fonda za provedbu istoga . Općina Stara Gradiška raspisuje javno nadmetanje za izbor najpovooljnijeg ponuđača- Dokumententaciju za javno nadmetanje možete preuzeti ovdje : DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE...
read more

« Previous Entries