Currently Browsing: Javna nabava

Rekonstrukcija doma kulture u Staroj Gradiški

Rekonstrukcija doma kulture u  Staroj Gradiški
Na temelju članka 4. Pravilnika o jednostavnoj nabavi, KLASA: 360-01/17-01/01, URBROJ: 2178/24-01-18-1 od 09.01.2017. godine i članka 1. Pravilnika o dopuni Pravilnika o jednostavnoj nabavi, 360-01/17-01/01 URBROJ: 2178/24-01-18-2 od 03.04.2018. godine, Naručitelj Općina Stara Gradiška objavljuje POZIV NA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVU USLUGE IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA REKONSTRUKCIJU DOMA KULTURE U STAROJ GRADIŠKI Poziv na dostavu ponuda za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju Doma kulture u Staroj...
read more

Poziv na dostavu ponuda za nabavu usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova modernizacije ulica u Staroj Gradiški

Poziv na dostavu ponuda za nabavu  usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova modernizacije ulica u Staroj Gradiški
Na temelju članka 4. Pravilnika o jednostavnoj nabavi, KLASA: 360-01/17- 01/01,URBROJ: 2178/14-01-18-1 od 09.01.2017. godine i članka 1. Pravilnika o dopuni Pravilnika o jednostavnoj nabavi, 360-01/17-01/01 URBROJ: 2178/14-01-18-2 od 03.04.2018. godine, Naručitelj Općina Stara Gradiška objavljuje “Poziv na dostavu ponuda za nabavu usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova modernizacije ulica u Staroj Gradiški” Poziv na dostavu ponuda za nabavu usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova modernizacije ulica Prilog I -Ponudbeni list Prilog II – Obrazac izjave o nekažnjavanju...
read more

Javna nabava modernizacija ulica u Staroj Gradiški – dokumentacija

Obavijest o nadmetanju Dokumentacija o nabavi – Modernizacija ulica u Staroj Gradiški ESPD zahtjev – verzija 1 (Modernizacija ulica u Staroj Gradiški).Pdf ESPD zahtjev – Verzija 2 (Modernizacija ulica u Staroj Gradiški).Pdf TROŠKOVNIK- MODERNIZACIJA...
read more

Poziv na dostavu ponuda

Poziv na dostavu ponuda
Na temelju članka 4. stavak 1. Pravilnika o jednostavnoj nabavi KLASA: 360-01/17-01/01 URBROJ: 2178/14-01-17-1 od 09.01.2017. god., Općina Stara Gradiška objavljuje Poziv na dostavu ponuda. Predmet poziva za dostavu ponuda je nabava službenog osobnog vozila putem operativnog leasinga s ostatkom vrijednosti za razdoblje od pet (5) godine sukladno troškovniku i tehničkim značajkama vozila. Poziv za dostavu ponuda Prilog I -Ponudbeni list Prilog II – Troškovnik Prilog III – Obrazac Izjave o prihvatljivom i neprihvatljivom stanju objekta leasinga Prilog IV – Obrazac izjave o...
read more

Poziv za dostavu ponuda za izgradnju toplovoda

Poziv za dostavu ponuda za izgradnju toplovoda
Na temelju članka 4. stavak 1. Pravilnika o jednostavnoj nabavi KLASA: 360-01/17-01/01 URBROJ: 2178/14-01-17-1 od 09.01.2017. god., Općina Stara Gradiška objavljuje “Poziv za izgradnju toplovoda ” . Krajnji rok za dostavu ponude je 18.08.2017. godine do 10:00 sati, bez obzira na način dostave. Poziv za dostavu ponuda Toplovod TROŠKOVNIK Ponudbeni list Popis ugovora Izjava o nekažnjavanju Odluka o odabiru –...
read more

« Previous Entries