Currently Browsing: Javna nabava

Poziv za dostavu ponuda

Poziv za dostavu ponuda
Na temelju članka 4. stavak 1. Pravilnika o jednostavnoj nabavi KLASA: 360-01/17-01/01 URBROJ: 2178/14-01-17-1 od 09.01.2017. god., Općina Stara Gradiška objavljuje “Poziv za dostavu ponuda”. Predmet nabave je uređenje društvenog doma u Donjem Varošu. Detaljan opis radova s količinama svake pojedine stavke iskazan je u Troškovniku koji je sastavni dio Poziva za dostavu ponuda i Glavnom projektu izvođenja radova na održavanju postojeće građevine. Poziv za dostavu ponuda dom Donji Varoš Tehnička dokumentacija Dom Donji Varoš Troškovnik Donji Varoš 01.02.2017. Zapisnik o pregledu i ocjeni...
read more

Rekonstrukcija Općinske zgrade – javna nabava

Rekonstrukcija Općinske zgrade  – javna nabava
Tijekom 2013. godine Općina Stara Gradiška je kandidirala projekt povećanja energetske učinkovitosi zgrade Općine Stara Gradiška na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost . Projekt je pozitivno ocijenjen te su osigurana financijska sredstva od strane Fonda za provedbu istoga . Općina Stara Gradiška raspisuje javno nadmetanje za izbor najpovooljnijeg ponuđača- Dokumententaciju za javno nadmetanje možete preuzeti ovdje : DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE...
read more

Registar ugovora o javnoj nabavi

Registar ugovora o javnoj nabavi
Temeljem članka 21 , stavak 2 Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11) Općina Stara Gradiška objavljuje regisar ugovora o javnoj nabavi. Registar se nalazi u prilogu. REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI
read more

Javno nadmetanje za izgradnju sportske građevine – slačionice s pomoćnim prostorijama

Javno nadmetanje za izgradnju sportske građevine – slačionice s pomoćnim prostorijama
Poziv za nadmetanje za izvođenje radova izgradnje sportske građevine – svlačionice s pomoćnim sportskim prostorijama, objavljen je 5. srpnja 2013. u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH. Poziv na nadmetanje.pdf Dokumentacija za nadmetanje.pdf Troškovnik.pdf Obavijest o nepostojanju sukoba interesa u javnoj nabavi.pdf Dopuna.pdf Grafički...
read more

Nabava javne usluge izrade projektne dokumentacije za izradu toplovoda u naselju Stara Gradiška

Nabava javne usluge izrade projektne dokumentacije za izradu toplovoda u naselju Stara Gradiška
Općina Stara Gradiška pokrenula je postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu usluge izrade projektne dokumentacije za izgradnju toplovoda u naselju Stara Gradiška. Poziv za nadmetanje objavljen je u Elektroničkom oglasniku pod brojem 2013/S 002-0052330 od 10. 06 . 2013. Obavijest o nepostojanju sukoba interesa u javnoj nabavi Dokumentacija za...
read more