Lista kandidata za dodjelu stipendije

Lista kandidata za dodjelu stipendije
  Na temelju članka 9. Pravilnika o korištenju sredstava Proračuna Općine Stara Gradiška za stipendiranje studenata („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 18/06,  17/09 i 25/10), utvrđuje se LIsta kandidata za dodjelu stipendije za akademsku 2017/2018. godinu .   Lista kandidata za dodjelu stipendije
read more

Javni poziv za iskaz interesa voćara i povrćara sa područja LAG-a Zapadna Slavonija u svrhu osnivanja proizvođačke organizacije.

Javni poziv  za iskaz interesa voćara i povrćara sa područja LAG-a Zapadna Slavonija u svrhu osnivanja  proizvođačke organizacije.
CTR-Razvojna agencija BPŽ d.o.o., u suradnji s Brodsko-posavskom županijom – UO za poljoprivredu, Savjetodavnom Službom – Podružnica Brodsko-posavske županije te LAGom Zapadna Slavonija, LAGom Posavina i LAGom Slavonska ravnica na temelju ranije održanih informativnih sastanaka objavljuje: “Javni poziv  za iskaz interesa voćara i povrćara sa područja LAG-a Zapadna Slavonija u svrhu osnivanja  proizvođačke organizacije.” LAG ZS – Javni poziv LAG ZS – Prijavni...
read more

Poziv za 5. sjednicu Općinskog vijeća Općine Stara Gradiška

Poziv za 5. sjednicu Općinskog vijeća Općine Stara Gradiška
Na temelju članka 13. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Stara Gradiška,predsjednik Općinskog vijeća gosp. Tvrtko Beganović saziva 5. sjednicu Općinskog vijeća Općine Stara Gradiška za dan 30. studeni  2017. godine,četvrtak, s početkom u 18:00 sati u općinskoj vijećnici. POZIV ZA 5. SJEDNICU 00_Zapisnik sa 4. sjednice Općinskog vijeća 01a_Prijedlog Proračuna Općine Stara Gradiška za 2018. godinu i projekcija Proračuna za 2019. i 2020. godinu 01b_Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna za 2018 godinu 02_Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini 03_Prijedlog Programa gradnje...
read more

Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Stara Gradiška

Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Stara Gradiška
Na temelju članka 47. Statuta Općine Stara Gradiška („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 14/09 i „Službeni vjesnik Općine Stara Gradiška“ br. 1/11 i 1/13“) i članka 21. stavak 1. Odluke o stjecanju, raspolaganju i upravljanju nekretninama („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 12/08 i 17/09), načelnik Općine Stara Gradiška objavljuje Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Stara Gradiška NATJEČAJ ZA ZAKUP POLJOPR....
read more

Javni poziv za prodaju smrekovih trupaca – 2 krug

Javni poziv za prodaju smrekovih trupaca – 2 krug
Na temelju članka 47. Statuta Općine Stara Gradiška („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 14/09 i „Službeni vjesnik Općine Stara Gradiška“ br. 1/11 i 1/13), Načelnik Općine Stara Gradiška objavljuje “Javni poziv za prodaju smrekovih trupaca – 2 krug” JAVNI POZIV ZA PRODAJU SMREKOVIH TRUPACA – 2. krug Obrazac...
read more

Javni natječaj za prodaju službenog rabljenog vozila

Javni natječaj za prodaju službenog rabljenog vozila
Na temelju Odluke o prodaji službenog vozila, KLASA: 940-01/17-01/12, URBROJ: 2178/24-03-17-2 od 08. studenog 2017. godine, Povjerenstvo za provedbu postupka javnog natječaja za prodaju službenog vozila objavljuje JAVNI NATJEČAJ Javni natječaj za prodaju rabljenog službenog vozila u vlasništvu općine Stara Gradiška Javni natječaj za prodaju službenog vozila
read more

« Previous Entries