POPIS NEPROFITNIH UDRUGA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Popis neprofitnih udruga Općine Stara Gradiška


1. DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO "DONJI VAROŠ"
Adresa: Donji Varoš 70
STARA GRADIŠKA
Kontakt: Radislav Vugić, predsjednik


2. NOGOMETNI KLUB „SAVA“ STARA GRADIŠKA
Adresa: Stara Gradiška
Kontakt: Tvrtko Beganović, predsjednik
Uskoci 20 A


3. „HRVATSKA ŽENA“ DONJI VAROŠ
Adresa: Donji Varoš 70,
STARA GRADIŠKA
Kontakt: Silvija Bakić, predsjednica
Donji Varoš 61


4. KARNEVALSKA UDRUGA „IZGUBLJENI U VREMENU“
Adresa: Uskoci 51
STARA GRADIŠKA
Kontakt: Vlado Jankavić, predsjednik
Uskoci 51


5. UDVDR OGRANAK STARA GRADIŠKA
Adresa: Trg hrvatskih branitelja 1
STARA GRADIŠKA
Kontakt: Mihajlo Matokanović, predsjednik
Uskoci 11


6. UDRUGA „ZAŠTO NE“ STARA GRADIŠKA
Adresa: Trg hrvatskih branitelja 1
STARA GRADIŠKA
Kontakt: Milena Paušić, dopredsjednica
Cvjetni trg 9


7. ŠRU "ŠARAN" STARA GRADIŠKA
Adresa: Stara Gradiška
Kontakt: Branislav Valentić, predsjednik
Kralja P.Svačića 6

 


 

 
 
 
 
 
 
 

Copyright (C) 2011 Općina Stara Gradiška - izrada SINTAGMA