Javni poziv za prodaju smrekovih trupaca

Javni poziv za prodaju smrekovih trupaca
Na temelju članka 47. Statuta Općine Stara Gradiška („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br 14/09 i „Službeni vjesnik Općine Stara Gradiška“ br. 1/11 i 1/13), Načelnik Općine Stara Gradiška objavljuje “Javni poziv za prodaju smrekovih trupaca”. JAVNI POZIV Obrazac ponude
read more

Nova oprema za informatičku radionicu

Nova oprema za informatičku radionicu
Općina Stara Gradiška je za početak nove školske godine opremila informatičku radionicu u Područnoj školi Stara Gradiška. U dogovoru sa nastavnicima nabavljeno je osam novih računala i printer u boji.  Uzimajući u obzir broj učenika u razredu i veličinu informatičke radionice ovaj broj računala omogućiti će  kvalitetno obavljanje nastave.                    ...
read more

Dan Općine Stara Gradiška

Dan Općine Stara Gradiška
Program obilježavanja  dana Općine Stara Gradiška Petak , 29.09.2017. 9,30 sati – polaganje vijenaca poginulim hrvatskim braniteljima kod spomen obilježja u Staroj Gradiški 10,00 sati – Svečana sjednica Općinskog vijeća 13,00 sati – domjenak 11,00 sati – Sveta misa uz svetkovinu Sv. Mihaela
read more

Mačak u čizmama – predstava za djecu

Mačak u čizmama – predstava za djecu
Petak 29.09.2017. u 13,00 h. – Dom kulture Stara Gradiška   Mačak u čizmama – riječ redatelja Slavnu basnu Charlesa Perraulta o modno osvještenom mačku koji pomoću lukavosti osigura svom gospodaru, mlinarevom sinu, ruku kraljeve kćeri, ne treba posebno predstavljati ni djeci ni roditeljima. Naša predstava neće izmišljati toplu vodu i zbunjivati male i velike gledatelje nekim suvremenim izmišljotinama i eksperimentima. Dali smo si u zadatak naizgled jednostavan a, u biti, vrlo izazovan zadatak: napraviti klasičnu predstavu za djecu sa uzbudljivim zapletom, maštovitom scenografijom i...
read more

Poziv za 3. sjednicu Općinskog vijeća Općine Stara Gradiška

Poziv za 3. sjednicu Općinskog vijeća Općine Stara Gradiška
Na temelju članka 13. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Stara Gradiška,predsjednik Općinskog vijeća gosp. Tvrtko Beganović saziva 3. sjednicu Općinskog vijeća Općine Stara Gradiška za dan 25. rujan 2017. godine,ponedjeljak, s početkom u 19:00 sati u općinskoj vijećnici. Poziv za 3 sjednicu OV Stara Gradiška 1. Prijedlog priznanja
read more

Javni natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Stara Gradiška

Javni natječaj  za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Stara Gradiška
Općina Stara Gradiška na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 91/96, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14) i članka 11. Odluke o stjecanju nekretnina, raspolaganju i upravljanju nekretninama („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 12/08 i 17/09) objavljuje Javni natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Stara Gradiška Predmet prodaje je nekretnina označena kao k.č.br. 184/67 stambeni objekt i dvorište sa 1009 m2 upisana u zk.ul. 113, k.o.Uskoci.   Natječaj za prodaju nekretnine u...
read more

« Previous Entries