Dan pobjede i domovinske zahvalnosti

Dan pobjede i domovinske zahvalnosti
Svim stanovnicima Općine Stara Gradiška i građanima Republike Hrvatske čestitamo 5. kolovoz Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja. Posebnu zahvalnost iskazujemo svim hrvatskim braniteljima koji su svoje živote utkali u temelje samostalne i suverene Republike Hrvatske.
read more

Poziv za dostavu ponuda za izgradnju toplovoda

Poziv za dostavu ponuda za izgradnju toplovoda
Na temelju članka 4. stavak 1. Pravilnika o jednostavnoj nabavi KLASA: 360-01/17-01/01 URBROJ: 2178/14-01-17-1 od 09.01.2017. god., Općina Stara Gradiška objavljuje “Poziv za izgradnju toplovoda ” . Krajnji rok za dostavu ponude je 18.08.2017. godine do 10:00 sati, bez obzira na način dostave. Poziv za dostavu ponuda Toplovod TROŠKOVNIK Ponudbeni list Popis ugovora Izjava o...
read more

Javni poziv za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Stara Gradiška

Javni poziv  za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Stara Gradiška
Na temelju članka 20. Odluke o priznanjima Općine Stara Gradiška („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 13/07 i 16/10), Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja Općine Stara Gradiška objavljuje “Javni poziv za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Stara Gradiška” Javni poziv priznanja 2017
read more

Poziv za 2. sjednicu Općinskog vijeća Općine Stara Gradiška

Poziv za 2. sjednicu Općinskog vijeća Općine Stara Gradiška
Na temelju članka 13. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Stara Gradiška,predsjednik Općinskog vijeća gosp. Tvrtko Beganović saziva 2. sjednicu Općinskog vijeća Općine Stara Gradiška za dan 27. srpnja 2017. godine, četvrtak, s početkom u 19:00 sati u općinskoj vijećnici. POZIV ZA 2. SJEDNICU 00_Zapisnik sa 1. konstituirajuće sjednica Općinskog vijeća 01_Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja po Godišnjem obračunu proračuna općine Stara Gradiška za 2016. godinu 02_Polugodišnji izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Stara Gradiška za 2016. godinu 03_Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna za...
read more

Obavijest – uklonimo azbestne krovove

Obavijest – uklonimo azbestne krovove
Pravilnikom o građevinskom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN 69/2016) propisano je da jedinice lokalne samouprave od vlasnika odnosno korisnika građevina treba pribaviti podatke o lokacijama na kojima se nalazi azbest i te podatke dostaviti Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Zato Vas pozivamo da nam, ukoliko ste vlasnik ili korisnik građevine koja za krovni pokrov ima materijal koji sadrži azbest, najkasnije do 30. srpnja 2017. godine dostavite ispunjeni obrazac koji se nalazi u privitku ovog dopisa ili ga preuzmete u Općini Stara Gradiška. Obrazac možete predati osobno ili...
read more

Općini Stara Gradiška najviša ocjena za transparentnost proračuna

Općini Stara Gradiška najviša ocjena za transparentnost proračuna
Institut za javne financije (IJF) iz godine u godinu analizira proračunsku transparentnost županija, gradova i općina, tako je i ove godine napravio najnovije analize provedene od studenog 2016. do ožujka 2017. Proračunska transparentnost podrazumijeva uvid u potpune, točne, pravovremene i razumljive informacije o proračunu. Uz transparentno obznanjene proračune građani mogu vlastitim angažmanom utjecati na efikasnost prikupljanja javnih sredstava i ponude javnih dobara i usluga, na povećanje odgovornosti Vlade i vlasti lokalnih jedinica, pa time i na smanjenje mogućih koruptivnih radnji. Općina Stara...
read more

« Previous Entries