Natječaj za dodjelu stipendije redovnim studentima

Natječaj  za dodjelu stipendije redovnim studentima
Na temelju članka 6. Pravilnika o korištenju sredstava Proračuna Općine Stara Gradiška za stipendiranje studenata („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 18/06, 17/09 i 25/10), Načelnik Općine Stara Gradiška raspisuje natječaj za dodjelu stipendije redovnim studentima. Natječaj za stipendije OBRAZAC PRIJAVE
read more

Poziv za 26. sjednicu Općinskog vijeća Općine Stara Gradiška

Poziv za 26. sjednicu Općinskog vijeća Općine Stara Gradiška
Na temelju članka 13. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Stara Gradiška predsjednik Općinskog vijeća općine Stara Gradiška saziva 26. sjednicu Općinskog vijeća Općine Stara Gradiška za dan 16. ožujka 2017. godine (četvrtak) s početkom u 19:00 sati u prostorijama Općine Stara Gradiška. Poziv 00 Zapisnik sa 25 sjednice Općinskog vijeća 1.točka 2.točka 3.točka 4.točka 5.točka...
read more

PŠ Stara Gradiška obilježila Dan ružičastih majica

PŠ Stara Gradiška obilježila Dan ružičastih majica
Dana 21. veljače 2017. PŠ Stara Gradiška obilježila je Dan ružičastih majica poznatiji kao Pink Shirt Day. Ideja je nastala u Kanadi u znak protesta na incident nasilja koji se dogodio u jednoj školi. Događaj su pokrenula dva učenika koji su na prvi dan škole nosili ružičaste majice i radi toga bili su žrtve nasilja. Dana 17. veljače 2017. godine u Hrvatskom saboru proglašen je Dan ružičastih majica Nacionalnim danom borbe protiv vršnjačkog nasilja. Učenici naše škole kroz različite su radionice, a sve u cilju borbe protiv vršnjačkog nasilja obilježili Dan ružičastih majica. Svi su učitelji taj dan...
read more

Javni natječaj za prodaju nekretnine

Javni natječaj za prodaju nekretnine
Na temelju članka 48. stavak 1. točka 5. i stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15) i članka 11. stavak 2. Odluke o stjecanju nekretnina, raspolaganju i upravljanju nekretninama („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 12/08 i 17/09), Načelnik Općine Stara Gradiška objavljuje Javni natječaj za prodaju nekretnine Tekst javnog natječaja možete preuzeti...
read more

Javna rasprava- brza cesta

Javna rasprava- brza cesta
Županijski Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša, kao koordinator osiguranja i provedbe javne rasprave, poziva svu javnost na javnu raspravu i javno izlaganje koje se provodi u sklopu postupka procjene utjecaja na okoliš brze ceste granica Republike Mađarske – Virovitica- Okučani – granica BIH na području Brodsko – posavske županije. Poziv na javno izlaganje PUO Brza cesta Okučani
read more

Javni poziv za sufinanciranje programa/projekata udruga u 2017. godini

Javni poziv za sufinanciranje programa/projekata udruga u 2017. godini
Na temelju sredstava osiguranih u Proračunu Općine Stara Gradiška za 2017. godinu i i projekcijama Proračuna za 2018. i 2019. godinu („Službeni vjesnik Općine Stara Gradiška“ br. 8/16), a sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj 26/15) i Pravilnika o sufinanciranju udruga iz proračuna Općine Stara Gradiška („Službeni vjesnik Općine Stara Gradiška“ br. 1/16), Načelnik Općine Stara Gradiška objavljuje Javni poziv za sufinanciranje programa/projekata udruga u 2017....
read more

« Previous Entries