Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Stara Gradiška

Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Stara Gradiška
Na temelju članka 47. Statuta Općine Stara Gradiška („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 14/09 i „Službeni vjesnik Općine Stara Gradiška“ br. 1/11 i 1/13“) i članka 21. stavak 1. Odluke o stjecanju, raspolaganju i upravljanju nekretninama („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 12/08 i 17/09), načelnik Općine Stara Gradiška objavljuje Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Stara Gradiška NATJEČAJ ZA ZAKUP POLJOPR....
read more

Javni poziv za prodaju smrekovih trupaca – 2 krug

Javni poziv za prodaju smrekovih trupaca – 2 krug
Na temelju članka 47. Statuta Općine Stara Gradiška („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 14/09 i „Službeni vjesnik Općine Stara Gradiška“ br. 1/11 i 1/13), Načelnik Općine Stara Gradiška objavljuje “Javni poziv za prodaju smrekovih trupaca – 2 krug” JAVNI POZIV ZA PRODAJU SMREKOVIH TRUPACA – 2. krug Obrazac...
read more

Javni natječaj za prodaju službenog rabljenog vozila

Javni natječaj za prodaju službenog rabljenog vozila
Na temelju Odluke o prodaji službenog vozila, KLASA: 940-01/17-01/12, URBROJ: 2178/24-03-17-2 od 08. studenog 2017. godine, Povjerenstvo za provedbu postupka javnog natječaja za prodaju službenog vozila objavljuje JAVNI NATJEČAJ Javni natječaj za prodaju rabljenog službenog vozila u vlasništvu općine Stara Gradiška Javni natječaj za prodaju službenog vozila
read more

Obavijest Hrvatskih šuma

Obavijest Hrvatskih šuma
Obavještavamo zainteresirane građane da je poduzeće Hrvatske šume d.o.o. objavilo Javni poziv za otkup šuma ili šumskog zemljišta . Javni poziv  
read more

Natječaj za dodjelu stipendije redovnim studentima ak. godine 2017/2018

Natječaj za dodjelu stipendije redovnim studentima ak. godine 2017/2018
Na temelju članka 6. Pravilnika o korištenju sredstava Proračuna Općine Stara Gradiška za stipendiranje studenata („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 18/06, 17/09 i 25/10), Načelnik Općine Stara Gradiška raspisuje Natječaj za dodjelu stipendije redovnim studentima ak. godine 2017/2018 . Natječaj za dodjelu stipendije OBRAZAC PRIJAVE...
read more

Poziv za 4. sjednicu Općinskog vijeća Općine Stara Gradiška

Poziv za 4. sjednicu Općinskog vijeća Općine Stara Gradiška
Na temelju članka 13. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Stara Gradiška,predsjednik Općinskog vijeća gosp. Tvrtko Beganović saziva 4. sjednicu Općinskog vijeća Općine Stara Gradiška za dan 08. studeni  2017. godine,srijeda, s početkom u 18:00 sati u općinskoj vijećnici. POZIV ZA 4. SJEDNICU 00_Zapisnik sa 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Stara Gradiška 01_Prijedlog Zaključka o mirovanju mandata člana Općinskog vijeća i početku obnašanja dužnosti zamjenice člana Općinskog vijeća 02_Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o porezima općine Stara Gradiška 03_Prijedlog Odluke o odabiru ponude za kupnju...
read more

« Previous Entries