Poziv na dostavu ponuda za nabavu usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova modernizacije ulica u Staroj Gradiški

Poziv na dostavu ponuda za nabavu  usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova modernizacije ulica u Staroj Gradiški
Na temelju članka 4. Pravilnika o jednostavnoj nabavi, KLASA: 360-01/17- 01/01,URBROJ: 2178/14-01-18-1 od 09.01.2017. godine i članka 1. Pravilnika o dopuni Pravilnika o jednostavnoj nabavi, 360-01/17-01/01 URBROJ: 2178/14-01-18-2 od 03.04.2018. godine, Naručitelj Općina Stara Gradiška objavljuje “Poziv na dostavu ponuda za nabavu usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova modernizacije ulica u Staroj Gradiški” Poziv na dostavu ponuda za nabavu usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova modernizacije ulica Prilog I -Ponudbeni list Prilog II – Obrazac izjave o...
read more

Odluka o izboru osoba za zapošljavanje u programu javnog rada

Odluka o izboru osoba za zapošljavanje u programu javnog rada
Na temelju članka 47. Statuta Općine Stara Gradiška ( “Službeni vjesnik Brodsko- posavske županije” br 14/09 i “Službeni vjesnik Općine Stara Gradiška” br 1/11, 1/13 i 4/18 ),Načelnik Općine Stara Gradiška donio je odluku o izboru osoba za zapošljavanje u programu javnog rada ” Revitalizacija javnih površina”. Odluka o izboru osoba za zapošljavanje u programu javnog rada 2018
read more

Puštena u rad besplatna testna wi-fi točka na sportskim terenima u Staroj Gradiški

Puštena u rad  besplatna testna wi-fi  točka na sportskim terenima u Staroj Gradiški
Dana 15.06. 2018. u suradnji s tvrtkom OK-TV puštena je u rad besplatna wi- fi točka kod sportski terena u Staroj Gradiški. Molimo korisnike ako primijete poteškoće pri radu da prijave iste u Općinu Stara Gradiška. Nakon testiranja signala i brzine ista će biti puštena u puni rad.
read more

Zahtjev za financiranje nabave školski udžbenika

Zahtjev za financiranje nabave školski udžbenika
Sukladno odluci Općinskog vijeća Općine Stara Gradiška o ostvarivanju prava na financiranje troškova nabave udžbenika za učenike osnovne škole ( Službeni vjesnik br 5./2018 ) pozivaju se roditelji ( skrbnici ) da podnesu zahtjev za ostvarivanje prava. Zahtjev se podnosi Jedinstveno upravnom odjelu Općine Stara Gradiška najkasnije do 30. lipnja 2018. ZAHTJEV ZA FINANCIRANJE NABAVE...
read more

Nabava radova Modernizacije ulica u Staroj Gradiški

Nabava radova Modernizacije ulica u Staroj Gradiški
Općina Stara Gradiška objavila je u EOJN RH Obavijest o nadometanju br. 2018/S – OF2- 0014653 više
read more

Javna nabava modernizacija ulica u Staroj Gradiški – dokumentacija

Obavijest o nadmetanju Dokumentacija o nabavi – Modernizacija ulica u Staroj Gradiški ESPD zahtjev – verzija 1 (Modernizacija ulica u Staroj Gradiški).Pdf ESPD zahtjev – Verzija 2 (Modernizacija ulica u Staroj Gradiški).Pdf TROŠKOVNIK- MODERNIZACIJA...
read more

« Previous Entries