Obavijest – uklonimo azbestne krovove

Obavijest – uklonimo azbestne krovove
Pravilnikom o građevinskom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN 69/2016) propisano je da jedinice lokalne samouprave od vlasnika odnosno korisnika građevina treba pribaviti podatke o lokacijama na kojima se nalazi azbest i te podatke dostaviti Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Zato Vas pozivamo da nam, ukoliko ste vlasnik ili korisnik građevine koja za krovni pokrov ima materijal koji sadrži azbest, najkasnije do 30. srpnja 2017. godine dostavite ispunjeni obrazac koji se nalazi u privitku ovog dopisa ili ga preuzmete u Općini Stara Gradiška. Obrazac možete predati osobno ili...
read more

Općini Stara Gradiška najviša ocjena za transparentnost proračuna

Općini Stara Gradiška najviša ocjena za transparentnost proračuna
Institut za javne financije (IJF) iz godine u godinu analizira proračunsku transparentnost županija, gradova i općina, tako je i ove godine napravio najnovije analize provedene od studenog 2016. do ožujka 2017. Proračunska transparentnost podrazumijeva uvid u potpune, točne, pravovremene i razumljive informacije o proračunu. Uz transparentno obznanjene proračune građani mogu vlastitim angažmanom utjecati na efikasnost prikupljanja javnih sredstava i ponude javnih dobara i usluga, na povećanje odgovornosti Vlade i vlasti lokalnih jedinica, pa time i na smanjenje mogućih koruptivnih radnji. Općina Stara...
read more

Javni natječaj za povjeravanje obavljanja komunalnih poslova

Javni natječaj za povjeravanje obavljanja komunalnih poslova
Na temelju članka 15. stavak 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i članka 5. i 7. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati temeljem pisanog ugovora („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 19/09), Načelnik Općine Stara Gradiška objavljuje Javni natječaj za povjeravanje obavljanja komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Stara Gradiška . Javni natječaj za...
read more

Konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća

Konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća
Na temelju članka 87. Zakona o lokalnim izborima (,,Narodne novine” br. l44/l2), a sukladno Odluci državnog tajnika, KLASA: 023-0l/l7-01/217, URBROJ: 515-02-02-0l/l- 17-13 od 25. svibnja 2017. godine predstojnik ureda državne uprave u Brodsko – posavskoj županiji , gosp. Mario Vučinić , dipl iur. saziva prvu konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća Općine Stara Gradiška za utorak , 13. lipanj 2017. godine u 18,30 sati. Poziv
read more

Obavijest građanima

Obavijest građanima
Tvrtka Institut IGH d.d. obavještava građane da će se tijekom iduća dva tjedna vršiti istraživački radovi na nasipu radi izrade projektne dokumentacije rekonstrukcije nasipa.Mole se građani za suradnju i strpljenje. Obavijest
read more

Rezultati lokalni izbora

Rezultati lokalni izbora
Općinsko izborno povjerenstvo Općine Stara Gradiška utvrdilo je i objavljuje : rezultati izbora za općinskog načelnika Općine Stara Gradiška Rezultati izbora za članove Općinskog vijeća Općine Stara Gradiska
read more

« Previous Entries